Informacje10 grudnia 2013, 00:00,

Nowe ceny biletów ZTM od 1 stycznia 2014


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Już rozpoczęła się przedsprzedaż biletów z nowej taryfy ZTM, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 roku. Pamiętajmy, że dotychczasowe bilety jednorazowe staną się biletami jednorazowymi przesiadkowymi. Wprowadzone zostaną także bilety weekendowe i tzw. Karty Warszawiaka. Ale to nie wszystkie zmiany, które przygotował dla nas ZTM. Normalny bilet ważny tylko w pierwszej strefie będzie kosztował 4,40 zł, czyli tyle co obecny „zwykły” bilet jednorazowy. Będzie jednak ważny przez 75 minut. W tym czasie pasażer będzie mógł się wielokrotnie przesiadać i korzystać z różnych środków transportu. Bilet ten będzie umożliwiał także dojechanie do ostatniego przystanku na trasie autobusu, tramwaju lub pociągu, w którym został skasowany. W takim przypadku będzie to możliwe nawet wtedy jeśli podróż zajmie więcej niż 75 minut. Ale tylko w takim! Jeśli ktoś mając skasowany ten bilet przesiądzie się choć raz, jego ważność skończy się dokładnie po 75 minutach. Natomiast bilet jednorazowy ważny w obu strefach kosztował będzie 7 zł i ważny będzie dłużej, bo aż 90 minut! Nowe bilety będą znacznie wygodniejsze dla osób sporadycznie podróżujących komunikacją miejską lub korzystających z różnych środków transportu.

NOWE CENY BILETÓW ZTM OD 1 STYCZNIA 2014

Bilety weekendowe W nowej taryfie biletowej pojawi się również specjalna oferta dla wszystkich pasażerów, którzy będą chcieli z warszawskiej komunikacji miejskiej korzystać w czasie weekendu. Ten bilet ważny będzie od godziny 19.00 w piątek do godziny 8.00 w poniedziałek. Będzie on kosztował 24 zł i będzie obowiązywał w obu strefach biletowych. Najwięcej zyskają osoby jeżdżące w obu strefach, gdyż dotychczasowy bilet 3-dniowy (np. skasowany w piątek ważny tylko do 23.59 w niedzielę) kosztuje 48 zł. Bilet 3-dniowy dla pierwszej strefy kosztuje obecnie 30 zł. Wprowadzony zostanie także tzw. weekendowy bilet grupowy. Będzie kosztował 40 zł, będzie ważny w obu strefach i dzięki temu biletowy będzie mogło jeździć maksymalnie 5 osób jednocześnie. £atwo zatem policzyć, że taki bilet opłaca się kupić podróżując nawet we dwójkę.

NOWE CENY BILETÓW ZTM OD 1 STYCZNIA 2014

Karta Warszawiaka / Karta Młodego Warszawiaka Z tańszych biletów długookresowych, obowiązujących zarówno w pierwszej jak i drugiej strefie biletowej będą mogły korzystać osoby, które mieszkają w Warszawie i złożyły w roku podatkowym zeznanie o wysokości dochodu za rok poprzedni w urzędzie skarbowym w Warszawie. Będzie to tzw. Karta Warszawiaka. Uprawnienie to ma przysługiwać również dzieciom tych osób do ukończenia 20 roku życia, w ramach Karty Młodego Warszawiaka (w przypadku biletów ważnych wyłącznie w pierwszej strefie biletowej). W przypadku biletów 30-dniowych ważnych tylko w pierwszej strefie osoby te będą miały prawo do zniżki w wysokości – 12 zł (dorośli) i 61 zł (dzieci oraz studenci). Gdy zdecydują się na zakup biletu 90-dniowego ważnego wyłącznie w pierwszej strefie, będzie im przysługiwała zniżka w wysokości 30 zł (dorośli) oraz 155 zł (dzieci i studenci). Przy zakupie biletów długookresowych ważnych w obu strefach biletowych zniżka będzie wynosiła – 14 zł dla biletu 30-dniowego i 54 zł dla biletu 90-dniowego. Uwaga! Wysokość przysługującej zniżki obowiązuje dla ceny biletu normalnego według nowej taryfy - np. 280 zł - 155 zł = 125 zł. Z Karty Młodego Warszawiaka będą mogli korzystać także mieszkający w stolicy studenci studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich, do ukończenia przez nich 26 roku życia, którzy rozliczają się z podatku w warszawskim urzędzie skarbowym lub są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów płacących podatki w stolicy.

NOWE CENY BILETÓW ZTM OD 1 STYCZNIA 2014

Specjalne bilety dla rodzin z trójką dzieci Dodatkowo wprowadzony zostanie także specjalny bilet, który będzie przysługiwał mieszkającym w Warszawie dzieciom z rodziny posiadającej troje dzieci, do ukończenia przez nie 20 roku życia jeśli ich rodzice, lub opiekunowie rozliczają się w urzędzie skarbowym w stolicy. Będzie kosztował 99 zł dla każdego dziecka, będzie ważny przez rok i będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów – na obszarze obu stref biletowych – w trakcie ważności.

Znikną bilety 40-minutowe i 60-minutowe Kolejną zaletą nowej taryfy biletowej będzie jej uproszczenie. Ograniczona zostanie liczba rodzajów i typów biletów. Zlikwidowane zostaną te, które cieszą się najmniejszą popularnością, czyli bilety 40 i 60 minutowe.

Za jazdę bez biletu zapłacisz więcej W nowej taryfie zmienią się też opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu lub jazdę bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do ulgi oraz za zatrzymanie środka transportu bez przyczyny. Zmienią się również opłaty manipulacyjne, których wartość, dla wygody pasażerów, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych. Za jazdę bez ważnego biletu zapłacimy aż 266 zł (dotychczas było to 156 zł). Natomiast za brak dokumentu uprawniającego do ulgi zapłacimy 196 zł.

NOWE CENY BILETÓW ZTM OD 1 STYCZNIA 2014

Co ze starymi biletami? Bilety jednorazowe, 20 minutowe i dobowe na pierwszą strefę będzie można kasować bez ograniczeń również w przyszłym rok. Wszystko dlatego, że nie zmienia się ich cena (oczywiście „stary” bilet jednorazowy skasowany po 1 stycznia 2014 roku stanie się biletem jednorazowym przesiadkowym). Zmienia się jedynie cena biletu dobowego na pierwszą i drugą strefę, dlatego też bilety te będzie można od stycznia zwrócić. Z biletów: 40 minutowych, 60 minutowych i 3-dniowych, będzie można korzystać jeżeli zostaną skasowane przed wejściem w życie nowej taryfy biletowej, czyli najpóźniej 31 grudnia 2013 roku o godz. 23.59. Bilety takie będą honorowane do końca terminu ważności.

Co z biletami na Warszawskiej Karcie Miejskiej? W przypadku biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej, czyli 30-dniowych czy 90-dniowych, możliwe będzie zakodowanie maksymalnie dwóch kontraktów tego samego typu i rodzaju. Gdy pierwszy z nich aktywujemy przed 1 stycznia 2014 r. drugi aktywuje się automatycznie po wygaśnięciu pierwszego. Ze skasowanych lub aktywowanych przed 1 stycznia 2014 roku biletów będzie można korzystać maksymalnie do 30 czerwca 2014 roku. Z wyjątkiem Biletów Seniora, z których będzie można korzystać do końca ich terminu ważności.

Stare bilety można zwracać Bilety nieskasowane lub nieaktywowane (wszystkie rodzaje oprócz biletu jednorazowego pojazdowego) o wartości nieprzekraczającej 100 zł będzie można zwracać „od ręki”, bez żadnych formalności. Warto przypomnieć, że w bieżącym roku – po wejściu w życie obowiązującej obecnie taryfy – w czasie przyjmowania zwrotów biletów obowiązywał niższy próg kwotowy. „Od ręki” były przyjmowane bilety o wartości do 50 zł. Bilety będzie można zwracać we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM Nie trzeba będzie zwracać biletów jednorazowych, 20-minutowych oraz dobowych ważnych w pierwszej strefie biletowej. Ich ceny nie zmieniają się i będzie można z nich korzystać do końca 2014 r.

Nowe kolory biletów Bilet jednorazowy przesiadkowy będzie zielony, a 20-minutowy – czerwony. Dotychczas było odwrotnie. Zielony będzie także bilet jednorazowy przesiadkowy ważny w obu strefach. Oprócz zapisu o tym, w których strefach bilet jest ważny, na kartoniku znajdzie się białe kółko informujące o czasie jego ważności. Bilety dobowe nadal będą błękitne, natomiast nowe bilety weekendowe będą miały dwa odcienie fioletu. Bilety weekendowe indywidualne będą jasnofioletowe, a grupowe ciemnofioletowe. Nowością będzie także umieszczenie na bilecie syrenki z napisem „Zakochaj się w Warszawie. Zniknie natomiast dotychczasowe logo ZTM. Bez zmian pozostanie jednak to, że bilety normalne będą jednolitymi, kolorowymi kartonikami, a ulgowe będą miały niewielki, biały pasek z lewej strony. Więcej informacji na stronie ZTM Warszawa: www.ztm.waw.pl
autor/źródło: ZTM Warszawa
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje9 grudnia 2013, 00:00,

Wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Przystanek Kultura Piaseczno zaprasza na wernisaż wystawy prac plastycznych Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym, który odbędzie się w środę 11 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 w Przystanku Kultura przy Placu Piłsudskiego 9 w Piasecznie. Wystawa potrwa do 30 stycznia 2014 roku. Zapraszamy na wystawę prac uczestników WTZ.

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJęCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Piasecznie prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. WTZ działa od 13.03.1996 roku. W zajęciach bierze udział 37 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. W naszym ośrodku prowadzone są zajęcia o charakterze rehabilitacyjno - terapeutycznym. Terapia zajęciowa prowadzona jest w siedmiu pracowniach:
- gospodarstwa domowego,
- introligatorskiej,
- ceramicznej,
- rękodzieła artystycznego,
- technik zdobniczych,
- ogrodniczej,
- komputerowej.

Stopień trudności zadań wykonywanych przez uczestników w pracowniach jest dostosowany do ich aktualnych umiejętności i ulega stopniowemu zwiększeniu w miarę nabywania wprawy i nowych umiejętności. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.00. Prowadzone są pod kierunkiem terapeutów zajęciowych, pielęgniarki, rehabilitanta, trenera pracy i psychologa. WTZ jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością. Nasza działalność jest ukierunkowana na wspieranie wieloprofilowe.
- wspieramy osoby z niepełnosprawnością prowadząc codzienne zajęcia terapeutyczne w ośrodku
- wspieramy rodziny osób z niepełnosprawnością
- realizujemy projekty zawodowe - praktyki i staże zawodowe osób z niepełnosprawnością
- realizujemy programy integracyjne dla mieszkańców powiatu i młodzieży ze szkół powiatu

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJęCIOWEJ

W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej współpracujemy z innymi placówkami i organizacjami na terenie gminy Piaseczno, jak i w Warszawie. Prowadzimy długofalowe programy integracyjne we współpracy ze szkołami, "Przystankiem Kultura" organizujemy kiermasze, wystawy, pikniki integracyjne, wycieczki i wyjścia poza WTZ (kina, teatr, wystawy), mamy kontakt z innymi placówkami i organizacjami, przyjmujemy gości w WTZ z kraju i z zagranicy.
autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie