Informacje26 lutego 2014, 00:00,

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W najbliższą sobotę, 1 marca 2014 roku w Piasecznie odbędą się uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Przy kościele św. Anny odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa. Organizatorzy: Powiat Piaseczyński, Gmina Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie, Parafia św. Anny w Piasecznie, ZSZ im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystości o godz. 12.00 rozpocznie msza święta koncelebrowana przez Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. O godz. 13.00 nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Uroczystość odbywać się będzie z udziałem Asysty Honorowej Kadetów szkoły powiatowej Liceum Ogólnokształcącego ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Po części oficjalnej, w Sali Niebieskiej w Domu Parafialnym uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii zaprezentują program artystyczny „Nie dajmy zginąć poległym”. Pokazany zostanie także film „Czy warto było tak żyć” w reżyserii Aliny Czerniakowskiej. Po projekcji spotkanie z autorką.
autor/źródło: Redakcja serwisu mieszkańców gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje27 lutego 2014, 00:00,

Porozumienie gmin w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

21 lutego 2014 roku podpisano porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Sygnatariuszem z Gminy Piaseczno był wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

POROZUMIENIE GMIN W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach podpisanego porozumienia międzygminnego została przewidziana kwota w wysokości ok. 165 mln EUR, której uzupełnieniem będą środki poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. Istotnymi narzędziami niezbędnymi do realizowania tego celu są działania na rzecz zintegrowania m.st. Warszawy z otoczeniem, a więc z gminami silnie powiązanymi z nim funkcjonalnie. Współpracę wynikającą z potrzeby rozwiązywania problemów miasta i jego otoczenia w szerszej skali przyspieszyła zapowiedź wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Instrument ten stał się katalizatorem integracji m.st. Warszawy z otaczającymi je gminami, które zadeklarowały chęć wspólnej realizacji działań. - Najważniejsza jest wola wspólnego działania, porozumienie jest tylko narzędziem do osiągnięcia naszego wspólnego celu. Dzięki temu, że potrafimy patrzeć w tym samym kierunku, możemy otrzymać dodatkowe fundusze na realizację naszych wspólnych planów – mówiła podczas podpisania porozumień Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakresie podpisanego porozumienia międzygminnego będą środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki własne poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

POROZUMIENIE GMIN W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – plan działania Porozumienie zostało podpisane przez m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów (legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego). Obszar ten mimo, że zajmuje stosunkowo niewielką część województwa mazowieckiego (7,7%), koncentruje aż połowę mieszkańców regionu (50,1%). Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę gmin będzie przyjęcie wspólnej strategii działania, precyzującej konkretne projekty strategiczne o charakterze zintegrowanym. W przygotowanych Założeniach Strategii wskazano kluczowe obszary dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do których należą: transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki spójności. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań. Samorządy chcące realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są zobligowane do zawiązania partnerstwa i przygotowania wspólnej strategii rozwoju. Znajdą się w niej m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Samorządy podpiszą także porozumienie o wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z zarządem województwa, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą obszaru funkcjonalnego miasta. Dlatego też dofinansowane projekty nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane. Ostateczne decyzje odnośnie zakresu wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapadną w toku negocjacji z samorządem województwa oraz po ostatecznej akceptacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie