Informacje6 marca 2007, 00:00,

Nalot na Elektrę - Multi Hekk - Rada Idzie na Wojnę


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Ze szczególną uwagą i absolutnym brakiem sympatii nowa rada miejska przygląda się firmie Multi-Hekk, która - pozostawiwszy za sobą ruiny Titanika i skandaliczne osiedle Słowicza - przeniosła swoją działalność w inne, bardziej atrakcyjne rejony Piaseczna. Konkretnie w okolice Puławskiej, gdzie dopuszczający zabudowę bez ograniczeń wysokości plan pozwala pohulać na całego, nie tylko wszerz, ale wzwyż. Na ukończeniu jest już pierwszy budynek, stożkowata kupa, czyli Plaża I przy Raszynskiej, vis a vis szkoły policyjnej. Za nią rośnie już druga, czyli Plaża II. Razem 470 lokali i zapewne około dwa razy tyle samochodów, które jadąc do Warszawy muszą wrócić Puławską do skrzyżowania z Energetyczną, i dopiero tam zawrócić. Ponura wieść niesie o kolejnej planowanej na 570 mieszkań inwestycji w okolicy stacji benzynowej Jęta. Jak widać, hasło reklamowe firmy: „Budowanie jest nasza pasją" jest szczere do bólu. Należałoby tylko dodać: „Budowanie w Piasecznie..."

Możemy sobie pomstować, ale niestety - taki plan uchwaliła ongiś rada - i wilcze prawo inwestora wykorzystać go do maksimum. Natomiast zupełnie inna jest sytuacja z planowanym przez Multi-Hekk osiedlem Elektra, gdzie po drugiej stronie Puławskiej, pomiędzy ulicami Energetyczną a Geodetów miałyby powstać trzy 9-piętrowe budynki mieszczące 800 mieszkań (plus 823 garaże podziemne i 177 miejsc parkingowych na powierzchni). Jest to absolutny skandal, bo choć wg planu wysokie budownictwo jest tu dopuszczone, to teren ten byt już dwukrotnie objęty rozporządzeniem wojewody o związanej z lotniskiem Okęcie strefie uciążliwości i określony jako strefa M, gdzie w związku z podchodzącymi nisko do lądowania samolotami nie dopuszcza się żadnej nowej zabudowy mieszkaniowej!

W tej chwili rozporządzenie wojewody - z przyczyn jakichś uchybień formalno-prawnych jest wycofane, jednak rzecznik wojewody zapowiada jego przywrócenie za kilka miesięcy. Tak, więc Multi Hekk z premedytacją wstrzelił się w tę tymczasową lukę, wykorzystując ją do zakupu gruntu i wystąpienia o pozwolenie na budowę. Aby je otrzymać najpierw musi uzyskać od gminy niezbędne uzgodnień „kanalizacyjne" (dostał je „warunkowi' - patrz str. 2 - pod koniec poprzedni kadencji) oraz komunikacyjne. I tu trafiła wreszcie kosa na kamień. Czy to na skutek coraz gorszej atmosfery wokół firmy, czy z powodu protestu sąsiadujących z planowaną inwestycją mieszkańców Patronatu, czy może wreszcie z powodu zbliżających się wyborów i przebłysku instynktu samozachowawczego, gmina postanowiła Multi Hekk przećwiczyć.

Po pierwsze, zgodnie z wytycznymi wojewody, zażądała ustalenia współczynnika miejsc parkingowych na 1,5, a nie jak zadeklarował inwestor na 1,25 - miejsca parkingowego na lokal. Po drugie i trzecie, odrzuciła zaproponowany przez inwestora projekt zjazdów z osiedla na ulice Energetyczna i Geodetów, zalecając - ze względu na obecne i tak olbrzymie natężenie ruchu na Geodetów - włączenie osiedla jedynie do ulicy Energetycznej. Jednocześnie zażądała opracowania raportu o prognozowanym wpływie planowanej inwestycji na natężenie ruchu na tej ulicy oraz na skrzyżowaniu z Puławską, a następnie opracowania wielobranżowego projektu przebudowy Energetycznej od ronda przy Fashion House do Wilanowskiej (w oparciu o przygotowana kiedyś na zlecenie Fashion House całościową koncepcję przebudowy Energetycznej.

W toku korespondencji Mufti Hekk ustąpił z planowanego włączenia do Geodetów, zadeklarował też w końcu wolę przebudowy Energetycznej, natomiast przekonywał, że proponowany D7ez niego współczynnik miejsc parkingowych i 25 jest w sam raz, bo w innych zrealizowanych przez spółkę inwestycjach współczynnik ten kształtował się na poziomie 1,2-1,25 - z wyjątkiem Słowiczej, gdzie wynosił 1,1 - i stwierdzamy, że jest: wystarczający. ..". Firma sporządziła też nakazany przez gminę Raport, który ta jednak odrzuciła jako nie na temat, tu owszem, szczegółowo przedstawiający planowaną przez GDDKiA modernizację ulicy Puławskiej, natomiast zupełnie nieodnoszący się do wpływu Elektry na wzrost natężenia ruchu na Energetycznej i skrzyżowaniu.

RADA IDZIE NA WOJNę: Rozpoczęta z początkiem listopada wymiana korespondencji trwa do dziś, a w międzyczasie do akcji weszła nowa rada miejska, która zupełnie nie widzi powodu, by ułatwiać komukolwiek, a szczególnie Multi Hekkowi, budowę czegoś, co - w świetle rozporządzenia wojewody - w ogóle nie powinno powstać. Tak, więc rada - na wniosek komisji polityki gospodarczej - zobowiązała burmistrza do: - niewydawania Multi Hekkowi uzgodnienia komunikacyjnego do czasu wykonania przez firmę projektu technicznego-drogowego ulicy Energetycznej od ronda do ul. Geodetów, - przygotowania stosownego prochu umowy zobowiązującej Multi Hekn do wykonania całego przedsięwzięcia i przedłożenia go komisji polityki gospodarczej celem zaopiniowania, - rozliczenia firmy Multi Hekk ze wszystkich zawartych wcześniej - przy okazji innych inwestycji - porozumień.

POROZUMIENIE DO KOSZA Tymczasem zrobił się luty. Inwestor zrobił się jakby nerwowy i projekt porozumienia trafił do komisji dość szybko wraz z nowym, zajmującym niecałe 2 strony tekstu (plus 2 obrazki), Raportem Uwarunkowań Komunikacyjnych. W Raporcie stwierdza natomiast lapidarnie, że ulica Energetyczna po planowanej przebudowie spełni wszystkie wymagania, co najwyżej konieczne będą zmiany w programie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Puławską. Ponadto inwestor informuje, że do końca 2007 roku przewidywana jest przebudowa drogi krajowej n- 79 (Puławska), łącznie ze skrzyżowaniem z Energetyczną, gdzie w projekcie przewidziano m.in. poszerzenie poszczególnych wlotów oraz wybudowanie lewoskrętu z Puławskiej w Energetyczną Przebudowa ta - zdaniem inwestora zagwarantuje całkowitą już płynność ruchu. Jest to argument o tyle absurdalny, że modernizacja w/w skrzyżowania, o której mówi, już się odbyta! (przy finansowym współudziale wybudowanego obok Centrum Wyprzedaży). Raport, jako zupełnie niesatysfakcjonujący, został przez komisję odrzucony. Tak zresztą jak projekt porozumienia, w którym Multi Hekk zobowiązuje się do kompleksowego wybudowania ulicy Energetycznej - w oparciu o sfinansowane przez siebie projekty budowlane i wykonawcze - do dnia 30.06.2009. Niby wszystko pięknie, ale zdaniem radnych, projekt porozumienia zupełnie me zabezpiecza interesów gminy ze względu na brak w mm jakichkolwiek gwarancji na wypadek nic wywiązania się inwestora z umowy Komisy uznała, że w związku nie wywiązaniem się Multi Hekku z poprzednich porozumień zawartych z gminą przy okazji budowy „Arkadii" przy dworcowej oraz Julianki" przy Jullanowskiej, Inwestor jest niewiarygodny i dlatego należy określić wartość umowy i zabezpieczyć ją gwarancjami bankowymi do pełnej wartości umowy.

GDZIE PARTYCYPACJA? Ponadto komisja stwierdziła, że zarówno w przypadku Plaży I i II, jak i Elektry nie zostały zawarte stosowne porozumienia partycypacyjne (na rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej), a ponieważ obie inwestycje mają liczyć docelowo prawie 1300 lokali, gminie należy się z tego tytułu około 7,6 min zł, Dlatego komisja wnioskuje o wstrzymanie wydania uzgodnień kombinacyjnych do czasu podpisania - zgodnych z obowiązującą uchwałą rady miejskiej - porozumień partycypacyjnych na obie inwestycje.

WSTRZYMAć POSTęPOWANIE Ponadto komisja zawnioskowała o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne przeanalizowanie i ocenę natężenia prognozowanego ruchu pojazdów, zarówno z osiedli planowanych (Elektra, Jet), jak już realizowanych inwestycji (Plaża I i II, hotel Sarantis, czyli dawny hotel Lipsk przebudowywany także przez Multi Hekk), posiadających wyjazd w rejonie skrzyżowania Puławskiej i Energetycznej (przewidywana ilość pojazdów wygenerowanych przez te inwestycje to minimum 4 tysiące). Komisja uważa, że zanim zacznie się planowana za moment przebudowa ulicy Puławskiej, inwestor przebudowy, czyli GDDKiA powinna przeanalizować, czy projektowane inwestycje nie spowodują konieczności przeprojektowania w/w węzła komunikacyjnego.

Niezależnie od powyższego komisja wnioskuje o wstrzymanie wydania uzgodnień komunikacyjnych dla osiedla Elektra do czasu opracowania - tym razem na zlecenie gminy - niezależnego raportu w sprawie prognozowanej oceny komunikacyjnej skrzyżowania Energetycznej z Puławską oraz uzyskania niezależnego raportu uwarunkowań komunikacyjnych dla całego północnego obszaru miasta.

źródło informacji: miesięcznik z Piaseczna "Co i jak"
autor artykułu: Magda Woźniak (członek komisji polityki gospodarczej)
screen artykułu: elektra1da2

Informacje powiązane tematycznie: ośmiopiętrowe bloki Multi-Hekk w Józefosławiu, inwestycja Multi-Hekk pomiędzy Energetyczną i Geodetów
autor/źródło: Seweryn Pytko (pozycjonowanie stron) - redaktor serwisu Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje2 marca 2007, 00:00,

Konkurs: Przywoływanie wiosny - Sztuka XXI wieku


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli organizuje konkurs plastyczny: Przywoływanie wiosny - Sztuka XXI wieku. Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży. Wprowadzeniem do konkursu powinna być lekcja poświęcona polskim obrzędom i zwyczajom, związanym z przywoływaniem wiosny. Uczestnicy konkursu powinni w oryginalny sposób zinterpretować dawne zwyczaje. Przedstawić je przez pryzmat sztuki XXI wieku. Prace plastyczne mogą przedstawiać np.: marzannę, gaik zielony, wiosenne zwierzęta, wiosenne rośliny.

W konkursie plastycznym "Przywoływanie wiosny - Sztuka XXI wieku", mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów leżących na terenie gminy Lesznowola. I kategoria wiekowa (klasy IV-VI szkoła podstawowa), II kategoria wiekowa (klasy I-III gimnazjum). Prace plastyczne, z wypełnioną metryczką (wg wzoru), należy dostarczyć do dnia 30 marca 2007 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli mieszczącego się przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

Dnia 4 kwietnia 2007 roku, zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Laureatów poinformujemy telefonicznie o terminie przekazania dyplomów i nagród.

Jury i kryteria oceny: Pracę oceni profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Jury przy ocenie prac uwzględni: interpretację tematu, oryginalność, technikę wykonania, staranność wykonania, kompozycje kolorystyczne, pomysłowe wykorzystanie materiałów. Przyjmowane będą tylko prace o wymiarach od 30cm do 80cm. Prace mogą być wykonane w technice przestrzennej: rzeźba, płaskorzeźba, collage oraz rysunek, obraz (akwarela, tempera, olej, wycinanka)

Nagrody:I miejsce klasy IV-VI szkoła podstawowa wakacyjny wyjazd na Warsztaty Artystyczne do Stronia Śląskiego w terminie 5-15 lipca 2007 r. z zespołem £adne Kwiatki. I miejsce klasy I -III gimnazjum wakacyjny wyjazd na Warsztaty Artystyczne do £ucznicy w ramach "Stypendium Twórczego dla Uzdolnionej Młodzieży z Mazowsza" w terminie 16-29 lipca 2007 r. II i III miejsce w obydwu kategoriach wiekowych cenne nagrody rzeczowe.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Aleksandra Gąsowska: tel. 022 757 92 09, e-mail: ola.gasowska@gok-lesznowola.pl

źródło informacji: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli lesznowola.pl/gok (zakładka konkursy)
autor/źródło: Marcin Borkowski - redaktor serwisu powiat piaseczyński
Tematy:Lesznowola

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie