Informacje21 grudnia 2017, 18:00,

Nagrody dla sportowców z terenu powiatu piaseczyńskiego 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


31 stycznia 2018 roku upływa termin zgłaszania zawodników i trenerów do nagrody Powiatu Piaseczyńskiego dla zawodników do 20 roku życia, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 r.

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW Z TERENU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO 2017

Nagrody o charakterze finansowym przyznawane są zawodnikom, w tym również niepełnosprawnym, którzy w mijającym roku zajęli miejsca od 1 do 3, natomiast wyróżnienia (dyplomy) przyznaje się zawodnikom (także zawodnikom z niepełnosprawnością), którzy uzyskali miejsca od 4 do 10, w dyscyplinach i konkurencjach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim (mistrzostwa Polski, puchar Polski) lub międzynarodowym (mistrzostwa Europy, puchar Europy, mistrzostwa świata oraz puchar świata). Nagrody przyznane są również trenerom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody i wyróżnienia otrzymują zawodnicy, którzy nie ukończyli 20. roku życia oraz są zrzeszeni w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w uczniowskich klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego i prowadzących działalność na jego terenie.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom, którzy uprawiają dyscypliny sportu wymienione w wykazie polskich związków sportowych (wykaz, zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ogłasza Minister Sportu i Turystyki), za osiągnięcia w zawodach organizowanych przez te związki.

Nagrody mają charakter pieniężny, natomiast wyróżnienia przyznawane są w postaci dyplomów. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego z urzędu lub na wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym uczniowskiego klubu sportowego, po zasięgnięciu opinii Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

Wniosek podpisany przez trenera lub przedstawiciela władz klubu powinien zawierać:
1. imię i nazwisko zawodnika/trenera,
2. datę urodzenia,
3. adres zameieszkania,
4. wyszczególnienie osiągnięć sportowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu, ze wskazaniem tego osiągnięcia, które jest zgłaszane do nagrody,
5. kopie protokołów z wyników zawodów, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
6. oraz w przypadku zawodników, którzy zajęli miejsca I-III i zgłaszanych do nagrody trenerów:
- adres Urzędu Skarbowego,
- pesel,
- nr rachunku bankowego (w przypadku zawodników musi to być rachunek zawodnika, a nie rodzica - jeśli zawodnik nie posiada własnego konta, nagroda zostanie wypłacona w punkcie bankowym w starostwie).

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie do 31 stycznia każdego roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 22 756 61 94.

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr XXIII/5/04 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwałą nr XXXI/14/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje17 grudnia 2017, 15:00,

Gwiazdkowy zawrót głowy z Air Band w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zespół AIR BAND zaprasza 17 grudnia 2017 roku na swój pierwszy autorski koncert pod tytułem "Gwiazdkowy zawrót głowy z AIR BAND", podczas którego nie zabraknie utworów wprowadzających w nastrój świąteczny m.in. "Last Christmas" czy "Merry Christmas Everyone" oraz znanych utworów rozrywkowych jak "Mahna de Carnaval" czy "Ballada 07". Miejsce: Ośrodek Kultury, Białka 9, Góra Kalwaria. Wstęp wolny. Zapraszamy na koncert Air Band.

GWIAZDKOWY ZAWRÓT GŁOWY Z AIR BAND W GÓRZE KALWARII

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie