Informacje23 lipca 2014, 09:30,

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Gminy Piaseczno, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, zwołana została na dzień 23 lipca 2014 r. (środa) na godz. 9.30 - 4 Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1283/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dotyczy kwoty 70 tys. zł – odwodnienie terenu wsi Chyliczki).
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dotyczy zmiany okresu realizacji zadań inwestycyjnych ulice: Julianowska, Wilanowska, Mleczarska oraz zwiększenia wydatków na budowę budynków mieszkalnych oraz sali sportowej w Józefosławiu.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
6. Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
7. Zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje17 lipca 2014, 20:11,

Podsumowanie badań terenowych przeprowadzonych w Józefosławiu oraz Julianowie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W dniach 3-5 lipca 2014 roku, 26 studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod okiem dr Doroty Mantey przeprowadziło w Józefosławiu i Julianowie badania dotyczące przestrzeni publicznej. Wykorzystano metody kwestionariusza ankietowego oraz wywiadu, a także technikę inwentaryzacji zagospodarowania przestrzennego na badanym terenie oraz obserwację miejsc, które mają potencjał, aby stać się mikro-przestrzeniami publicznymi. W toku badania zebrano 351 kwestionariuszy, około 70 wywiadów oraz kilkanaście kart oceny miejsc – potencjalnych przestrzeni publicznych.

Podsumowanie badań terenowych przeprowadzonych w Józefosławiu oraz Julianowie

Wstępne wyniki analizy badań wykazały m.in. problem braku lub zaburzenie ciągów komunikacyjnych, w szczególności pieszych, brak przestrzeni publicznych w szczególności dla najmłodszych mieszkańców. Okazało się, że mieszkańcy Józefosławia i Julianowa, aby skorzystać z przestrzeni publicznych, jeżdżą do Warszawy lub Konstancina-Jeziorny. Badacze zidentyfikowali zjawisko braku kontaktów pomiędzy mieszkańcami zamkniętych osiedli a osobami zamieszkującymi pozostałe obszary miejscowości. Wynika to zarówno z braku wspólnych przestrzeni publicznych, jak i niewystarczającej infrastruktury dla ruchu pieszego poza terenem zamkniętych osiedli. Kolejny zidentyfikowany w czasie badań terenowych problem dotyczy zaburzonej estetyki przestrzeni. Jako wzorcową przestrzeń pod tym względem wskazano Julianów, choć wciąż brak tam przestrzeni publicznych. Kolejnym zdiagnozowanym przez mieszkańców problemem był brak jednoznacznego centrum miejscowości, definiowanego jako skupiającego życie lokalnej społeczności miejsca koncentracji punktów handlowo-usługowych oraz rozrywkowo-rekreacyjnych. Mieszkańcy negatywnie ocenili kolejność etapów kształtowani przestrzeni Józefosławia, polegającą na budowaniu najpierw osiedli, a dopiero w następnej fazie próbę poprawienia wizerunku miejscowości. Jako problem zdefiniowano także niewystarczające połączenia komunikacji miejskiej z Warszawą (jeden autobus o zbyt małej częstotliwości kursowania). Dostrzeżono także problem przedłużających się prac na nowobudowanym odcinku ul. Cyraneczki. Mieszkańcy skarżyli się także na brak patroli policji oraz częste włamania, szczególnie do domów położonych bezpośrednio przy ulicach. Do innych inicjatyw zaproponowanych przez mieszkańców należało też zorganizowanie targu warzywnego, na którym własne uprawy mogliby sprzedawać lokalni producenci.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Podsumowanie badań terenowych przeprowadzonych w Józefosławiu oraz Julianowie

- Józefosław i Julianów wymagają pilnej interwencji zarówno ze strony władz lokalnych, jak i samych mieszkańców. Dobrze, że podjęto próbę rzetelnej diagnozy potrzeb mieszkańców w zakresie „naprawy” zamieszkiwanej przez nich przestrzeni, a spojrzenie osób z zewnątrz z pewnością pozwoli podejść do problemu zagospodarowania obydwu miejscowości w sposób obiektywny – twierdzi dr Dorota Mantey z Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzialna za przeprowadzenie badania.

- Po długich negocjacjach wydzierżawiliśmy teren od Politechniki przy ul. Ogrodowej i już przygotowujemy się do zorganizowania tam parku, mamy nadzieję że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Będzie to pierwszy z prawdziwego zdarzenia park w Józefosławiu. Przejęliśmy też niewielką działkę pod skwer przy ulicy Tenisowej. To są konkretne działania w zakresie tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej. Oprócz tego jesteśmy w trakcie zmiany studium oraz planu zagospodarowania Józefosławia oraz wykupujemy stopniowo działki pod drogi i chodniki np. pod ul. Cyraneczki ale tego rodzaju negocjacje, które czasem dotyczą pojedynczych działek i ogromnych kwot trwają długo. Do tego potrzebna jest konsekwencja i stała współpraca ze społecznością Józefosławia, stąd inicjatywa przeprowadzenia sondy wśród mieszkańców. Wstępna diagnoza potwierdza słuszność podejmowanych przez nas działań, to cieszy – przyznaje Daniel Putkiewicz, zastępca Burmistrza Gminy Piaseczno.

Podsumowanie badań terenowych przeprowadzonych w Józefosławiu oraz Julianowie

We wrześniu poznamy dokładne oczekiwania mieszkańców Józefosławia i Julianowa, wtedy zostanie zakończona analiza ankiet i powstanie raport diagnostyczny, który będzie wskazówką i drogowskazem dla przyszłych działań samorządu Gminy Piaseczno.

Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie