Informacje25 czerwca 2016, 20:00,

Miś - Kalwaryjski Rynek Filmowy


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


25 czerwca 2016 roku o godz. 20.00 odbędzie się Kalwaryjski Rynek Filmowy. Miejsce: Rynek Miejski w Górze Kalwarii. Wstęp wolny. O godz. 20.00 odbędzie się koncert hip hop, podczas którego zagrają: Hubi, Ponti, Sekul oraz Defaman / Joy.D. Następnie o godz. 21.45 w kinie plenerowym zostanie wyświetlony film Stanisława Barei pt. Miś.

KALWARYJSKI RYNEK FILMOWY

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje6 lipca 2016, 09:30,

XXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że w środę 6 lipca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

XXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków w wys.
1.865.000,00 zł na przebudowę i modernizację budynku Starej Plebanii na rok 2017
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów i
wydatków o kwotę 50.000,00 zł na wniosek Wydziału GGG
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów z
tytułu wynajmu pomieszczeń oświatowych z przeznaczeniem na remonty
bieżące w poszczególnych placówkach
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia wydatków o
kwotę 15.190,00 zł na wniosek Wydziału UTP
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o
kwotę 95.000,00 zł na wniosek Biblioteki Publicznej
9.6 w sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.7 W sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu
9.8 W sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
9.9 W sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków
9.10 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 865/XXXI/2013 z dnia 20 luty 2013 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
9.11 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 25/3,26,25/8 i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew.1/5,1/6,1/7,19,20/7,20/8,20/3,21/3,21/4,22/2,22/1,23/3,23/4,23/5, i części działek nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części działek nr ew. 154/12, 57/6,153,132/5,132/37,154/10
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska dla działek ozn. Nr ewid. 21/10 i 22/7
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.15 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9.16 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9.17 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilawa w rejonie ulicy Kwitnącej
9.18 W sprawie nadania nazwy Magiczna ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki ozn. Nr ew. 25 obr. 27 położonej w Piasecznie na rzecz PWiK-a
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. Nr ewid. 63/6 obręb 19, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek gminnych położonych na terenie miasta Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie