Informacje9 marca 2014, 00:00,

Konkursy Wielkanocne 2014 - Mazurek i Baba, Pisanka oraz Palma Wielkanocna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zapraszamy do udziału w ogłoszonych przez Muzeum Regionalne w Piasecznie Konkursach Wielkanocnych. Konkursy (tradycyjna palma wielkanocna, pisanka, wypieki - baba wielkanocna i mazurek) skierowane są do mieszkańców Gminy Piaseczno. Na zgłoszenia czekamy do 4.04.2014 r. (palma i pisanka), 13.04.2014 r. (wypieki). Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie się 13 kwietnia 2014 roku na Pl. Piłsudskiego w Piasecznie.

Wielkanocne konkursy na palmę, pisankę, mazurek i babę

Informacje dotyczące uczestnictwa znajdują się w regulaminach konkursowych:
- Konkurs Mazurek i Baba Wielkanocna
- Konkurs Pisanka Wielkanocna
- Konkurs Tradycyjna Palma Wielkanocna

Szczegółowych informacji udziela Muzeum Regionalne w Piasecznie, tel. 22 737 23 99, muzeumpiaseczno@kulturalni.pl)
autor/źródło: Redakcja
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje9 marca 2014, 00:00,

Razem Bezpieczniej debata w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zapraszamy mieszkańców powiatu piaseczyńskiego do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 11 marca 2014 roku w godzinach 18:00-20:00 w Starostwie Powiatowym przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej” jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Razem Bezpieczniej debata w Piasecznie

Debata społeczna Razem Bezpieczniej ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym oraz omówienie realizacji wniosków przyjętych na debacie społecznej, która odbyła się w powiecie piaseczyńskim w 2012 roku.

Ilość wniosków przyjętych do realizacji
1. Zwiększenie ilości patroli w rejonie parku miejskiego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej.
2. Zwiększenie stanu etatowego Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie.
3. Zwiększenie ilości patroli Wydziału Ruch Drogowego w rejonie trasnumer: 7, 724, 79.
4. Wsparcie finansowe samorządów powiatowego i gminnego na rzecz policji poprzez zakup środków transportu oraz przekazanie funduszy na realizację służb ponadnormatywnych .

Wnioski zrealizowane - 3,
Wnioski w trakcie realizacji - 1,
Wnioski uznane za bezzasadne – brak

Najistotniejsze działania, które są w trakcie realizacji to, zwiększenie ilości patroli w rejonie Parku Miejskiego w Piasecznie przy ulicy Chyliczkowskiej, planowany jest również montaż dodatkowych kamer monitoringu miejskiego. Zapraszamy mieszkańców powiatu 11 marca do siedziby Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ulicy Chyliczkowskiej 14, gdzie w godzinach 18.00 - 20.00 odbędzie się spotkanie poświęcone poprawie bezpieczeństwa w powiecie piaseczyńskim.
autor/źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie