Informacje21 marca 2017, 08:00,

Konkurs Rodzinna Plama Wielkanocna 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Muzeum Regionalne w Piasecznie ogłasza konkurs Rodzinna plama wielkanocna. Termin składania prac konkursowych: 30.03 - 1.04.2017 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 9.04, godz. 14.00 (podczas Kiermaszu Wielkanocnego na pl. Piłsudskiego w Piasecznie). Jak co roku, wszystkie zgłoszone do konkursu palmy będzie można zakupić podczas Kiermaszu, na stoisku "Fundacji Pomóż Dorosnąć" z Piaseczna. Dochód ze sprzedaży prac konkursowych przeznaczony zostanie na wsparcie działań Fundacji i pomoc jej podopiecznym.

KONKURS RODZINNA PLAMA WIELKANOCNA

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

REGULAMIN KONKURSU NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
Organizator konkursu: Centrum Kultury w Piasecznie, Muzeum Regionalne w Piasecznie
Cel konkursu: Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Zasady  uczestnictwa:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Piaseczno. Praca konkursowa powinna być wykonana wspólnie z członkami rodziny (rodzeństwem, rodzicami, dziadkami).
Uczestnikami konkursu nie mogą być grupy przedszkolne, klasy oraz inne grupy zorganizowane.

 Praca konkursowa Palma Wielkanocna:
1. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną nie mniejszą niż 50 cm i nie wyższą niż 150 cm.
2. Palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych. Praca powinna twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej. Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych ( sztuczne kwiaty, dekoracje z plastiku, etc.)
3. Do pracy powinna być przymocowana karteczka z następującymi informacjami: imiona i nazwisko autorów pracy, wiek uczestników (w przypadku dzieci), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres).
 
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów oraz nawiązanie do tradycji.
2. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
4. Ocena prac odbywać się będzie w jednej kategorii – przyznane zostanie I, II i  III miejsce.Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu prac.
5. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody.
 
Czas trwania konkursu:
Konkurs ogłoszony zostaje w dn. 9.03.2017 r. Prace konkursowa należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Piasecznie pl. Piłsudskiego 10, w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2017 r. Po terminie prace nie będą przyjmowane! Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 9 kwietnia b.r., o godz.14.00, podczas Kiermaszu Wielkanocnego (pl. Piłsudskiego).
 
Ustalenia końcowe:
1. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej – www.kulturalni.pl
2. Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest ze zgodą autora/autorów pracy na jej sprzedaż podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 9 kwietnia 2017 r. Dochód ze sprzedaży przekazany zostanie na rzecz Fundacji „Pomóż Dorosnąć” z Piaseczna.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest z przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994., NR 24, poz..83) oraz z wyrażeniem zgody na jej publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4. Zgłoszenie pracy na konkurs równoznaczne jest także z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, umieszczenia danych na materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz promocji konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
5. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

Kontakt: Muzeum Regionalne, Pl. Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno, tel./ faks 022 737 23 99, 509 687 267, e-mail: muzeumpiaseczno@kulturalni.pl
Muzeum czynne: wtorek, środa, sobota – 9.00-16.00, czwartek, piątek – 9.00 – 17.00
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje19 marca 2017, 18:00,

Sing a Swing - koncert zespołu Swing Motion w Starej Iwicznej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

19 marca 2017 roku o godz. 18.00 odbędzie się koncert zespołu Swing Motion pt. Sing a Swing. Wstęp wolny. Miejsce: Siedziba GOK Lesznowola w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Zespół wystąpi w składzie: Aleksandra Błachno – wokal, Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian, Piotr Kopietz – akordeon, akordina, Michał Zuń – kontrabas.

SING A SWING - KONCERT ZESPOŁU SWING MOTION W STAREJ IWICZNEJ

Koncert nawiązuje do „Złotej Ery Swingu”, w tym do twórczości legendarnych big-bandów: Glenna Millera, Benny'ego Goodmana i Duke'a Ellingtona oraz wybitnych piosenkarzy jak: Frank Sinatra, Nat King Cole czy Diana Krall. Własny i unikalny styl muzyczny zespołu Swing Motion, to efekt niepowtarzalnego składu instrumentalnego oraz autorskich, niebanalnych opracowań przebojów szeroko pojętej muzyki swingowej z zabarwieniem elementami jazzu nowoczesnego. W programie koncertu znajdują się własne aranżacje nastrojowych ballad, pogodnych standardów swingowych oraz utworów energetycznie swingujących i jazzowych, w tym m.in.: Autumn leaves, I fall in love too easily, Raindrops keep falling on my head, Fly me to the moon, Strangers in the night, Popatrzy w oczy taki ktoś, Cheek to cheek.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie