Informacje22 listopada 2016, 10:00,

Konkurs literacki na opowiadanie bożonarodzeniowe


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli ogłasza otwarty konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych na opowiadanie bożonarodzeniowe. Serdecznie zapraszamy do udziału, życząc weny twórczej. Prace literacie należy złożyć do dnia 05.12.2016 roku.

KONKURS LITERACKI NA OPOWIADANIE BOŻONARODZENIOWE

16 grudnia 2016 r. godz. 18.00 odbędzie się przedświąteczny wieczór literacki i uroczystość rozdania nagród w konkursie na opowiadanie bożonarodzeniowe podczas Wernisażu Wystawy Zbiorowej "Zima wszędzie". Miejsce: Galeria PASAŻ w filii GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2.  Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE BOŻONARODZENIOWE:

1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla młodzieży oraz osób dorosłych. Prace literackie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a/ młodzież gimnazjalna i licealna
b/ osoby dorosłe (po ukończeniu 18. roku życia)
2. Tematyką opowiadania są tradycje Bożego Narodzenia, wspólnych przygotowań, celebracji spotkań, więzi rodzinnych z uwzględnieniem głębokich uczuć, emocji i zwyczajów. Praca musi posiadać swój tytuł.
3. Opowiadanie nie może przekroczyć 2 stron wydruku A4, wymagana czcionka - ARIAL 12.
4. Nie dopuszcza się do konkursu prac wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach. Prace, które nie spełniają tego warunku, będą dyskwalifikowane.
5. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Należy przygotować trzy koperty: jedną kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze.
- w pierwszej mniejszej kopercie należy umieścić wydruk opowiadania
- w drugiej mniejszej kopercie należy umieścić płytę CD z nagranym opowiadaniem w pliku programu Word (doc. lub docx.) oraz kartkę z danymi autora:
a/ imię i nazwisko oraz wiek
b/ godło (tj. pseudonim)
c/ telefon kontaktowy i adres e-mail
d/ dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
Praca konkursowa (opowiadanie) oraz obie mniejsze koperty muszą być oznaczone godłem (tj. pseudonimem autora np. „Tulipan”).
7. Termin składania prac mija 5 grudnia 2016 r. (liczy się data dostarczenia do siedziby organizatora konkursu). Prace należy składać w siedzibie GOK Lesznowola lub nadesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli
Stara Iwiczna, ul. Nowa 6
05-500 Piaseczno
z dopiskiem na kopercie Konkurs Literacki – „Opowiadanie bożonarodzeniowe”. Prace nie będą zwracane.
8. Specjalnie powołane jury oceni prace i wyłoni zwycięzców.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli www.gok-lesznowola.pl w dziale Wydarzenia/ Konkursy i przeglądy/ Konkurs na opowiadanie bożonarodzeniowe.
10. Wyniki konkursu organizator poda na stronie internetowej www.gok-lesznowola.pl w dziale jak powyżej. Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefonicznie najdalej dzień przed uroczystością rozdania nagród. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 16.12.2016 r. o godz. 18.00 podczas wernisażu wystawy zbiorowej pt. "Zima wszędzie", który uświetniony zostanie przedświątecznym wieczorkiem literackim i odczytaniem przez laureatów wybranych nagrodzonych prac. Uroczystość będzie miała miejsce w Galerii PASAŻ filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolowej 2.
11. Wybrane prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK Lesznowola oraz w kwartalniku „Puzderko Kulturalne”.
12. Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na nieodpłatną publikację tekstów w całości lub we fragmentach przez GOK Lesznowola.
13. Opiekunem konkursu jest Anna Piekutowska, tel. 22 757 92 09 lub 504 192 208, e-mail: anna.piekutowska@gok-lesznowola.pl
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach Regulaminu, jeśli zajdzie taka konieczność.
15. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Jolanta Walentyna Sobolewska

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Polecane dla Ciebie

Informacje19 listopada 2016, 14:00,

Otwarcie Strefy Kultury w Piasecznie nowej filii Centrum Kultury


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

19 listopada 2016 roku o godz. 14:00 odbędzie się otwarcie Strefy Kultury w Piasecznie - nowej filii Centrum Kultury. Strefa Kultury znajduje się przy ul. Jarząbka 20/85 w Piasecznie. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

OTWARCIE STREFY KULTURY W PIASECZNIE NOWEJ FILII CENTRUM KULTURY

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie