Informacje11 marca 2015, 20:54,

Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


5 i 6 marca odbył się w Poznaniu Kongres poświęcony 25 rocznicy odtworzenia w Polsce samorządu terytorialnego. W gronie reprezentantów samorządu powiatowego znaleźli się - Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski (delegat Powiatu Piaseczyńskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich) oraz Przewodniczący Radu Powiatu Piaseczyńskiego Daniel Putkiewicz.

Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu

Obchody rocznicowe nawiązywały również do rocznicy uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Uroczystości wspólnie zorganizowali: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.

Kongres rozpoczął się odśpiewaniem hymnu i uczczeniem minutą ciszy pamięci nieżyjących już twórców reformy samorządowej – prof. Michała Kuleszy i prof. Jerzego Regulskiego.

Za bardzo ważne należy uznać wystąpienia prezesów wszystkich ogólnopolskich korporacji samorządowych (organizatorów Kongresu). Przedstawiali oni elementy zawarte w specjalnie przygotowanym Przesłaniu: „coraz częściej podejmowane są próby rzetelnej oceny (red. reformy samorządowej). Próby, dla których punktem wyjścia jest diagnoza stanu polskiej samorządności, o tyle utrudniona, że - poza pracami wykonywanymi przez organizacje samorządowe - nie jest prowadzony profesjonalny monitoring funkcjonowania gmin, powiatów i województw. Nie ulega jednak wątpliwości, co podkreślają opublikowane w ostatnich latach raporty o stanie samorządu terytorialnego, że reforma nie została dokończona, dlatego coraz bardziej widoczne stają się rozmaite deficyty.” (pełny tekst: www.miasta-polskie.pl/zwiazekmp/portal/web/uploads/pub/news/news_1322/text/Przes%C5%82anie%20XXV.pdf).

Delegaci ZPP przyjęli 15 stanowisk odnoszących się do najbardziej istotnych dla polskich powiatów problemów, m.in: w sprawie procesu stanowienia prawa dotyczącego jednostek samorządu terytorialnego, kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej czy w sprawie dróg powiatowych (wykaz stanowisk ZPP: www.zpp.pl/aktualnosci/xix-zgromadzenie-ogolne-zpp-przyjete-stanowiska).

Starosta Wojciech Ołdakowski zwrócił uwagę na założenia do programu działania ZPP w roku 2015, w których punktem najważniejszym jest społeczno-gospodarczy rozwój polskich powiatów: „włączymy się w prace związane z samorządowym prawem ustrojowym i będziemy to czynić we współpracy z innymi powiatami. Pozycja samorządu powiatowego musi stać się bardziej prężną, bo potrzeby mamy ogromne. Bardzo ważną sprawą jest uzdrowienie systemu dochodów powiatów, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. janosikowego.”

Przewodniczący Daniel Putkiewicz podkreślił, że „istotną jest rzetelna wycena kosztów realizacji zadań zleconych, ponieważ powiaty, w tym także powiat piaseczyński, otrzymują niewspółmiernie mniejsze środki finansowe mające nam umożliwić wykonywanie zadań zlecanych przez administrację rządową. A to stanowi już zjawisko, które w widoczny sposób narusza zapisy Konstytucji RP. Musimy więc bronić gospodarczych interesów powiatu, angażując się w działania Związku Powiatów Polskich na szerszych forach samorządowych, a także śledząc prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.”

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje11 marca 2015, 11:00,

Komisja Oświatowa - spotkanie radnych z rodzicami i dyrektorami placówek oświatowych


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

KOMISJA OŚWIATOWA w PIASECZNIE - to bardzo ważne! Dotarły zapewne do Was informacje o planowanych zmianach w Piaseczyńskiej oświacie, zmiany te w największym stopniu będą dotyczyć Naszych dzieci - mało kto spodziewa się, że będą to zmiany na lepsze. Dlatego musimy się zmobilizować i koniecznie jak największą grupą być w dniu 11.03.2015 roku na Komisji Oświatowej o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (wcześniej planowano tę Komisję w SP nr 1 na ul.Świętojańskiej - dziś została przeniesiona do UMiG). Będzie to spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, radnymi i RODZICAMI - naszą rolą jest dbanie o DOBRO NASZYCH DZIECI - DLATEGO BĄDŹMY TAM! Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim chętnym Rodzicom. Pozdrawiam i Zapraszam Wszystkich którym DOBRO NASZYCH DZIECI NIE JEST OBOJĘTNE! Do Zobaczenia 11 marca o 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Komisja Oświatowa - spotkanie radnych z rodzicami i dyrektorami placówek oświatowych

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie