Informacje31 grudnia 2013, 00:00,

Koncert koled w Kościele Parafialnym Czersk


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Dyrektor Ośrodka Kultury, Zespół Chóralny Coniew oraz Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii serdecznie zapraszają mieszkanców na koncerty koled, który odbedzie sie w najbliższą niedziele 5 stycznia 2014 roku o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Czersku (w trakcie i po Mszy świetej). Zapraszamy na koncert koled.

Koncert koled w Kościele Parafialnym Czersk
autor/źródło: Redakcja serwisu mieszkanców gminy Góra Kalwaria

Napisz komentarz

Informacje2 stycznia 2014, 00:00,

XLII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 9:30 odbedzie sie XLII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie (sesja budżetowa), w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z nastepującym porządkiem obrad:

SESJA BUD—ETOWA GMINY PIASECZNO


1 Otwarcie sesji.
2 Przyjecie protokółu z XLI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
ł Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres miedzy sesjami.
4 Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres miedzy sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.
9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2014.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.ł Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjetych przez Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2014.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014- 2025:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014 - 2025.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.ł Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjetych przez Burmistrza
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014 - 2025 .
11 Bieżące uchwały:
11.1 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Piaseczno
11.2 w sprawie wyrażenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetargowym wagi wozowej wraz z przyległym pomieszczeniem użytkowym usytuowanej na targowisku miejskim w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59
11.ł w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego MSBM „Patronat-ł”
11.4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 67, położona w obr. 59 miasta Piaseczno
11.5 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 14/84, położonej w obrebie 17 miasta Piaseczno
11.6 w sprawie użyczenia cześci działki gminnej oznaczonej nr ewid. 47, obreb 5, położonej w Piasecznie przy ul. Sekocinskiej
11.7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cześci nieruchomości gruntowej, stanowiącej cześa działki ozn. Nr ewid. 66/10, obr. 13, położonej w Piasecznie przy zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. K. Jarząbka
11.8 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cześci działki nr ewid. 57, obreb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego
12. Wolne wnioski.
13. Zamkniecie obrad.

autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie