Informacje25 lipca 2015, 16:00,

Kochaj Górę, szerz kulturę! - nocny seans filmowy w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Kolejna noc kinowa, w ramach projektu Młodzieżowej Rady Gminy „Kochaj Górę, szerz kulturę!”, już w najbliższy piątek (24 lipca). Tym razem poświęcona będzie muzyce w filmach. Obejrzymy: „2000 dni na Ziemi”, „Wyjście przez sklep z pamiątkami” i „Będzie głośno”. Na sobotnich warsztatach z kolei (25 lipca) będzie nauka gry na instrumentach. Na zakończenie – wspólne muzykowanie. Miejsce: Kino Uciecha (24 lipca), Kalejdoskop Kultury (25 lipca).

Kochaj Górę, szerz kulturę! - nocny seans filmowy w Górze Kalwarii

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=9&t=11296
Informacje23 lipca 2015, 19:02,

Oświadczenie Kolei Mazowieckich na temat działań podjętych ws. obowiązku umieszczania numeru pesel w legitymacjach uczniowskich


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Spółka Koleje Mazowieckie - KM, w związku z wejściem w życie 23 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (MEN-I/50a-N/2), a co za tym idzie wprowadzeniem wymogu wpisywania numeru PESEL w ww. dokumentach, podjęła szeroko zakrojoną akcję informacyjną wśród szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Od czasu nałożenia na uczniów obowiązku zamieszczania numeru PESEL w legitymacjach, do 31 maja 2015 r.

Oświadczenie Kolei Mazowieckich na temat działań podjętych ws. obowiązku umieszczania numeru pesel w legitymacjach uczniowskich

Koleje Mazowieckie podjęły następujące działania:
- kierownicy pociągów, kontrolerzy, kasjerzy odstępowali od wystawiania wezwań do zapłaty, zamiast tego informując uczniów o nowym obowiązku;
- informacja o obowiązku dopisania numeru PESEL została zamieszczona na stronie internetowej spółki KM oraz w gablotach informacyjnych, ponadto spółka wystąpiła do Urzędu Transportu Kolejowego z propozycją rozpowszechnienia stosownej informacji za pośrednictwem strony internetowej UTK;
- spółka wystosowała do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów na Mazowszu pisma przypominające o obowiązku uzupełnienia legitymacji uczniowskich o numer PESEL.

Powyższe inicjatywy spółki, mające na uwadze przede wszystkim dobro uczniów, spotkały się z pochwałą i wdzięcznością Urzędu Transportu Kolejowego.

Należy podkreślić, że spółka „Koleje Mazowieckie - KM” posiada stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z marca br., w którym jednoznacznie stwierdza się, że legitymacja nieposiadająca dopisanego numeru PESEL jest legitymacją nieważną.

W trakcie kontroli prowadzonych od 1 czerwca br. okazało się, że mimo tak długiego okresu karencji, kiedy spółka odstępowała od wystawiania wezwań do zapłaty z tytułu braku numeru PESEL, a także tak szeroko zakrojonej akcji informacyjnej spółki KM, instytucje zobowiązane do dopełnienia obowiązku wynikającego z rozporządzenia MEN w dalszym ciągu nie dopełniły go. Postępowanie to skutkuje przykrymi konsekwencjami dla uczniów.

Wobec skali problemu, a także oporu instytucji zobowiązanych do podjęcia odpowiednich działań wynikających z ww. rozporządzenia, spółka „Koleje Mazowieckie - KM” podjęła decyzję o tym, by do 30 września 2015 r. przedłużyć akcję informacyjną, jednocześnie odstępując od wystawiania wezwań do zapłaty z tytułu braku numeru PESEL w legitymacjach.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Biuro Rzecznika Prasowego - "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie