Informacje23 kwietnia 2016, 10:00,

Kirkut w Tarczynie - sprzątanie cmentarza żydowskiego w Tarczynie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


23 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 posprzątajmy tarczyński cmentarz żydowski. Społeczność żydowska w Tarczynie przed wojną stanowiła połowę mieszkańców miasteczka. Niewiele zostało śladów po nich, nie ma już mykwy, czy tutejszej synagogi. Lecz czy oznacza to, że powinniśmy o nich nie pamiętać, wymazać to, że tutaj żyli wśród nas i tworzyli tę społeczność?

KIRKUT W TARCZYNIE - SPRZĄTANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W TARCZYNIE

Nie, nie musi tak być. Dlatego powinniśmy, postarać się o przywrócenie godnego miejsca pochówku ludzi, którzy żyli wśród naszych dziadków i pradziadków. Ludzi, którzy tworzyli przedwojenna tkankę, strukturę społeczeństwa, wśród której wychowały się pokolenia, które po wojnie tworzyły naszą obecną wolną państwowość, których żywot miał wpływ na to kim byli i jak po latach postępowali.

Na żydowski cmentarz w Tarczynie nie jest łatwo trafić, mimo iż znajduje się on po przeciwnej stornie do cmentarza parafialnego. Niestety jak się można dowiedzieć z instytucji żydowskich, wszystkie twierdzą, iż to oto miejsce jest najbardziej zaniedbanym z pośród kikutów na całym Mazowszu. Jesteśmy wstanie to zmienić, lecz nic nie zdziałamy bez waszej pomocy, waszego uczestnictwa.

KIRKUT W TARCZYNIE - SPRZĄTANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W TARCZYNIE

Zróbmy to! Już 23 kwietnia spotkajmy się wspólnie o 10 w Tarczynie przy cmentarzu żydowskim przy Długiej. Rozdamy wam wytyczne Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy i Holocaustu. Prosimy o zabranie ze sobą sprzętu do uporządkowania ternu. Potrzebne będą grabie, nożyce do gałęzi, siekiera, motyka. Zapewniamy worki na śmieci, rękawiczki i odbiór śmieci. Po całej akcji planuje krótkie spotkanie z uczestnikami w plenerze połączone z ogniskiem. Dodatkowe informacje: tel. 500 164 075

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Więcej bieżących informacji pod linkiem www.facebook.com/events/566597733500155/

KIRKUT W TARCZYNIE - SPRZĄTANIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W TARCZYNIE

Początki osadnictwa żydowskiego w Tarczynie przypadają na pierwszą połowę XIX wieku. Autorzy dziewiętnastowiecznego "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", opisując Tarczyn podali, że w 1858 było tu: "59 domów (6 murowanych), 994 mieszkańców (639 żydów)". Tarczyn był typowym mazowieckim sztetl, w którym dużą popularnością cieszył się chasydyzm. Miejscowy cadyk Józef z Tarczyna był synem słynnego Jakuba Icchaka Hurwicza (Horowitza), zwanego "Widzącym z Lublina". Ignacy Schiper w swym opracowaniu zatytułowanym "Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce" tak pisze o przywódcy tarczyńskich chasydów: "Nie potrafił on utrzymać sławy, którą cieszył się przedtem dwór lubelski i przeniósł się do Tarczyna, gdzie żył i działał jako syn wielkiego ojca". Spis powszechny z 1921 roku odnotował w Tarczynie 2.526 mieszkańców, w tym 1.427 osób pochodzenia żydowskiego. Na początku 1941 roku Żydzi z Tarczyna zostali deportowani do getta w Warszawie, skąd później trafili do obozu zagłady w Treblince.

Cmentarz żydowski w Tarczynie znajduje się na zachód od miejscowości. Z centrum miasteczka można dojść do niego ul. Mszczonowską, na wysokości cmentarza katolickiego skręcając w prawo w polną drogę, wiodącą między sadami i nieużytkami rolnymi a zabudowaniami stacji paliw. Po przejściu kilkuset metrów, na końcu drogi po jej prawej stronie widoczna będzie rozległa kępa zarośli, skrywająca cmentarz żydowski.

Nekropolia uległa zniszczeniu w okresie drugiej wojny światowej. Przytoczmy tu fragment zeznań, złożonych po wyzwoleniu przez pochodzącą z Tarczyna Jochwed Kantorowicz, która od 1942 r. ukrywała się w okolicach miasteczka: "Cmentarz wyglądał okropnie. Wiele grobów było wykopanych, dużo pomników było wybitych. Cmentarz sprawiał wrażenie pustego pola" (źródło: Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, Relacje Ofiar Zagłady, nr 301/2493).

Teren nekropolii jest obecnie wykorzystywany jako nielegalne wysypisko śmieci, których przez lata nagromadzono w znacznych ilościach. Miejsce to udało się nam odnaleźć dzięki przedwojennej, wojskowej mapie oraz znamiennej wskazówce udzielonej przez jednego z mieszkańców Tarczyna, który położenie nekropolii określił używając sformułowania: "tam, gdzie śmieci leżą". Cmentarz zajmuje parcelę w kształcie prostokąta, o przybliżonych wymiarach 30 na 50 metrów, a jego granice są czytelne dzięki zachowanemu dawnemu obwałowaniu. Teren porastają gęste, cierniste krzewy, utrudniające dostęp do wielu miejsc. Dziś trudno domyśleć się, że jest to miejsce pochówku zmarłych. Wśród zarośli i śmieci można odnaleźć pojedyncze nagrobki lub ich fragmenty.

Konieczne jest usunięcie przykrywających cmentarz zwałów śmieci i wykarczowanie części zadrzewienia. W przeciwnym razie zbezczeszczone, zmienione w śmietnik miejsce pochówku dawnych żydowskich mieszkańców Tarczyna będzie wciąż wystawiać miastu i lokalnej społeczności stosowne świadectwo.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje19 kwietnia 2016, 12:00,

Spotkanie poświęcone obchodom 73. rocznicy Powstania w getcie warszawskim


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza zainteresowanych (zwłaszcza młodzież gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną) na spotkanie poświęcone obchodom 73. rocznicy Powstania w getcie warszawskim. Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00 w Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. Podczas spotkanie będzie można wysłuchać wykładu Pana Stanisława Hofmana oraz obejrzęc film o Powstaniu w getcie warszawskim. Zapraszamy na spotkanie!

SPOTKANIE POŚWIĘCONE OBCHODOM 73. ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie