Informacje18 grudnia 2016, 10:00,

Jarmark Bożonarodzeniowy Konstancin-Jeziorna 2016


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Serdecznie zapraszamy na tradycyjny Jarmark Świąteczny. W niedzielę 18 grudnia 2016 roku w Parku Zdrojowym będą stoiska ze świątecznymi specjałami i ozdobami, będzie Mikołaj i Śnieżynki, zagroda ze zwierzętami i oryginalna góralska kapela. Wszystkich zapraszamy także do udziału w dzieleniu się opłatkiem i miejskiej wigilii.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY KONSTANCIN-JEZIORNA 2016

Kiermasz świąteczny i inne atrakcje

Już od rana czekać będą specjalne, świąteczne stoiska handlowe. Będzie można kupić prezenty dla rodziny i znajomych, przysmaki i specjały na stół, świąteczne stroiki i mnóstwo innych produktów i towarów. Z pewnością każdy kupi coś wyjątkowego i świątecznego.

Wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w miejskiej wigilii i podzielić się opłatkiem z innymi mieszkańcami oraz władzami naszej gminy. Podczas jarmarku gościć będziemy góralską kapelę Śwarni, która kolędami i pasterkami umili ten czas.

Dla dzieci, ale i dla dorosłych też

Każdy maluch z pewnością będzie zachwycony wizytą Mikołaja i Śnieżynek. Dzieci będą mogły uczestniczyć w interaktywnej zabawie Czarodziejski Puch, warsztatach tanecznych lub zrobić zdjęcie z Mikołajem. Podobnie jak w ub latach będzie zagroda z żywymi zwierzętami, w tym z lamami i alpakami. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w godz. 10.00 - 18.00.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje14 grudnia 2016, 09:30,

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zawiadamiamy, że w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.705.000,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 108.300,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.600.679,00 zł na zakup udziałów w spółce SITA).
9.4 W sprawie zmiany uchwały 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016 r.
9.4.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.726.263,00 zł na wniosek CUW).
9.4.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 43.157,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Piaseczno).
9.4.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 11.500,00 zł na wniosek ZSP w Józefosławiu).
9.4.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków budżetu o kwotę 11.500,00 zł na wniosek Wydz. ADK oraz MGOPS).
9.5 W sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
9.6 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.7 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ½, obr. 6, położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul Puławskiej.
9.8 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.9 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu, na rzecz użytkownika wieczystego.
9.10 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Chojnowie, na rzecz użytkownika wieczystego.
9.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 53, rejonie Al. Kalin w Piasecznie.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 183/6, obręb 24, położonych w Piasecznie przy ul. Iwaszkiewicza.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 66/9 i 66/8, obręb 13, położonych w Piasecznie przy ul. K. Jarząbka i Fabrycznej.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/73, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 2/20, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego, obręb 17.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Jelonka 2.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej Sosny 4.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.19 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych od 01.01.2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
9.20 W sprawie usunięcia nazwy NOWOTKI ulicy położonej we wsi Zalesie Górne w gminie Piaseczno.
9.21 W sprawie zmiany gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie Piaseczno na lata 2016-2018”.
9.22 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyczny „Piękny uśmiech” dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej realizowany w Mieście i Gminie Piaseczno”.
9.23 W sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
9.24 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie