Informacje30 grudnia 2014, 12:00,

IV Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
- Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii i wniosków komisji, dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 292/25 położonej we wsi Łoś w gminie Prażmów;
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławki;
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Interpelacje i zapytania.
- Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Robert Dulewski

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje5 stycznia 2015, 08:00,

Wystawa Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Muzeum Regionalne w Piasecznie zaprasza na wystawę pokonkursową pn.: Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa. Na wystawie prezentowane są prace konkursowe dzieci i młodzieży z gminy Piaseczno. Wśród 79 szopek znalazły się prace wykonane różnymi technikami z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy miało miejsce 12.12.2014 r.

Wystawa Tradycyjna Szopka Bożonarodzeniowa

Szopki Bożonarodzeniowe można oglądać do 11 stycznia 2015 r. Wstęp na wystawę bezpłatny. Muzeum Regionalne przy Pl. Piłsudskiego jest czynne: od środy do piątku w godz. 9.00 - 17.00; oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 15.00.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=1582&start=45

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie