Informacje30 listopada 2017, 18:35,

Informacja o systemie przedszkolnym w gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Ile kosztuje przedszkolak? Informacja o systemie przedszkolnym w gminie Piaseczno. Zapewnienie miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat zamieszkałym na terenie gminy Piaseczno jest ważnym i priorytetowym zadaniem samorządu.

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEDSZKOLNYM W GMINIE PIASECZNO

Skala potrzeb w tym zakresie – wynikająca ze zmiany przepisów ustawowych ale także stale zwiększającej się liczby mieszkańców gminy – jest ogromna. Dlatego konieczne są działania zmierzające do zwiększania liczby miejsc w przedszkolach publicznych.

Z danych uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017 r. w Gminie Piaseczno ogólna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne wynosiła 4771. Wydatki samorządu związane z opieką przedszkolną wynoszą łącznie rocznie około 50 mln zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosi jedynie niecałe 5 mln zł. Aby gmina mogła sprostać temu zadaniu od 2014 roku wprowadzane są rozwiązania, dzięki którym liczba miejsc dostępnych w przedszkolach publicznych stale rośnie.

Innowacyjne rozwiązania

W 2014 roku Gmina wprowadziła innowacyjne rozwiązanie i jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła współpracę z podmiotami prywatnymi, polegającą na upublicznieniu 16 przedszkoli prywatnych, poszerzając tym samym bezpłatną ofertę przedszkolną dla naszych mieszkańców o około 1500 dodatkowych miejsc, czyli podwajając ich ilość. Ponadto w przedszkolach gminnych została zwiększona liczba oddziałów, a dodatkowo w 2017 roku Gmina kupiła budynek przedszkolny przy ul Nadarzyńskiej i tym sposobem powiększyła ofertę o kolejne nowe miejsca. Od września 2018 roku uruchomiony zostanie też dodatkowy oddział w Przedszkolu nr 1 przy ul. Kauna 4, a po wybudowaniu Centrum Multimedialnego przybędą kolejne oddziały przedszkolne.

Baza przedszkolna

Obecna struktura opieki przedszkolnej w Gminie Piaseczno opiera się na:
• 11 gminnych przedszkolach z liczbą dzieci 1328,
• 16 przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne i fizyczne (upublicznione) z liczbą dzieci 1474,
• 30 przedszkolach niepublicznych (w tym 6 niepublicznych punktów przedszkolnych) gdzie liczba dzieci kształtuje się na poziomie 1969.

Finansowanie systemu

Edukacja przedszkolna jest finansowana głównie ze środków własnych gminy oraz w mniejszym stopniu z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. • Przedszkola gminne są finansowane przez samorząd z wykorzystaniem dotacji. Rodzic ponosi opłatę za wyżywienie w wysokości około 8 zł dziennie oraz opłatę za przebywanie dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu w wysokości 1 zł za godzinę. Przeciętny łączny koszt dla rodzica wynosi więc około 13 zł dziennie. Koszty jakie ponosi gmina na jedno dziecko w przedszkolu gminnym to obecnie 960,23 zł. Kwota ta stanowi podstawę do rozliczeń z pozostałymi przedszkolami – upublicznionymi i prywatnymi.

Prywatne przedszkola „upublicznione” oraz niepubliczne otrzymują od gminy dotacje zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o systemie oświaty, czyli:
• Prywatne Przedszkola „upublicznione” otrzymują od gminy dotację na każde dziecko w wysokości 100% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu na jedno dziecko, czyli na dzień dzisiejszy 960,23zł. Rodzic wnosi wyłącznie opłatę za wyżywienie ustalaną przez właściciela danego przedszkola (gmina nie ma wpływu na jej wysokość) i jest to kwota średnio 14 zł dziennie oraz tak samo jak w przypadku przedszkola gminnego, opłatę złotówkową za dodatkowy czas pobytu dziecka w placówce. W sumie koszt pobytu dziecka w przedszkolu upublicznionym to około 20 zł dziennie.
• Prywatnym przedszkolom niepublicznym przysługują dotacje na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, (czyli 720,17 zł). Rodzic dodatkowo ponosi opłaty wynikające z czesnego, które ustalane są przez właściciela przedszkola. Na terenie naszej gminy jest to kwota przeciętnie 900 zł. Oznacza to, że do kasy właściciela prywatnego przedszkola trafia czesne plus dotacja gminy, czyli około 1600 zł miesięcznie.

Z 50 mln zł, które gmina Piaseczno wydatkuje na edukację przedszkolną, dotacja dla przedszkoli niepublicznych i „upublicznionych” wynosi około 33 mln zł (dla przedszkoli „upublicznionych” ok. 15 mln zł oraz dla przedszkoli niepublicznych ok.18 mln zł).

Kwoty są ogromne ale współpraca z właścicielami przedszkoli upublicznionych i prywatnych pozwala samorządowi w sposób zadowalający wywiązać się ze swojego zadania i uzupełniać ofertę przedszkolną. Dzięki temu wszystkie dzieci na terenie gminy Piaseczno mają zapewnione miejsca w przedszkolach.

UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje12 grudnia 2017, 08:00,

Spotkanie dla mikroprzedsiębiorców w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie serdecznie zaprasza mikroprzedsiębiorców na spotkania w grudniu 2017 r. tj. 5, 12 i 19 grudnia (wtorek) 2017 roku w siedzibie tutejszego Urzędu Skarbowego o godz. 12.00

SPOTKANIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW W URZĘDZIE SKARBOWYM W PIASECZNIE

Temat spotkania w Urzędzie Skarobowym w Piasecznie:
• Składanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
• Składanie deklaracji VAT i PIT za pomocą kanałów elektronicznych.

Ponadto, w dniu 19 grudnia dodatkowym tematem spotkania będzie e-składka ZUS.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Anonimowy, 16 lipca 2019
Nie polecam... byłem na pierwszym "szkoleniu". Osoby prowadzące nie wiedzą nic więcej niż to, co można wyczytać na stronie MF. Na każde bardziej zaawansowane pytanie o składnię pliku JPK odpowiedź brzmiała "my też jeszcze nie wiemy, jest to dla nas nowe jak dla Państwa". Myślałem, że dowiem się czegoś wartościowego - pomyliłem się... Strata czasu.

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie