Informacje9 października 2012, 00:00,

Informacja na temat debaty o bezpieczeństwie na terenie powiatu piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej ma na celu redukcję skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, którego jednym z priorytetów jest Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Taki cel przyświecał wczorajszemu spotkaniu z mieszkańcami naszego powiatu i zaproszonymi gośćmi.

RELACJA Z DEBATY SPO£ECZNEJ O BEZPIECZEńSTWIE NA TERENIE POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Debata społeczna to między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. W garnizonie stołecznym i województwie mazowieckim takie debaty zostały już przeprowadzone w pięciu powiatach.

Wczorajsze spotkanie w sali konferencyjnej domu parafialnego przy parafii św. Anny w Piasecznie, z udziałem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji, nadinsp. Mirosława Schosslera i wicestarosty Marka Gielecińskiego charakteryzowało się wysoką frekwencją. Głównym tematem podnoszonym przez mieszkańców, sołtysów i przedstawicieli samorządów gminnych było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Gospodarzem debaty był Komendant piaseczyńskiej Policji mł. insp. Witold Wójcicki.

RELACJA Z DEBATY SPO£ECZNEJ O BEZPIECZEńSTWIE NA TERENIE POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Debatę rozpoczął i przedstawił obszar tematyczny Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Witold Wójcicki. Na wstępie komendant przedstawił informacje ogólne o zakresie działania komendy, stanie etatowym, a następnie priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012. Z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja dotycząca przestępczości na terenie powiatu, a szczególnie przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.

Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym była najczęściej poruszana w toczącej się debacie. Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego oraz zaproszeni na spotkanie goście zgłaszali swoje liczne uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym budowy czy przebudowy dróg zarówno tych krajowych jak i lokalnych, budowy chodników, sygnalizacji świetlnych. Wiele podnoszonych kwestii dotyczyło zarządców dróg.

RELACJA Z DEBATY SPO£ECZNEJ O BEZPIECZEńSTWIE NA TERENIE POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Nad sprawnym przebiegiem wczorajszej debaty czuwał p.o. zastępcy komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mariusz Hołod. Kolejne spotkanie odbędzie się za rok. Jego celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.
autor/źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje9 października 2012, 00:00,

UKS Return Piaseczno vs. Bogoria II Grodzisk Mazowiecki - II liga mężczyzn w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zapraszamy na inauguracyjny mecz II ligi mężczyzn tenisa stołowego, pomiędzy UKS Return Piaseczno, a Bogorią II Grodzisk Mazowiecki. Drużyna z Grodziska Mazowieckiego to aktualny Mistrz Polski reprezentujący nasz kraj na arenie międzynarodowej. Zobaczymy jak na tle zaplecza tak wielkiego klubu spiszą się Nasi zawodnicy. Mecz odbędzie się w najbliższą niedzielę 14 października 2012 roku o godzinie 17.00 na hali GOSiR Piaseczno, przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie.

UKS Return Piaseczno vs. Bogoria II Grodzisk Mazowiecki - II liga mężczyzn w Piasecznie
autor/źródło: Maciej Chojnicki - www.returnpiaseczno.pl
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie