Informacje5 listopada 2016, 08:30,

Górki, Pagórki, Znoje - wspólne bieganie w Zalesiu Górnym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Lubisz biegać? Może dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem? Mamy coś specjalnego - sobotnie "Górki, pagórki, znoje", będzie w górę i w dół czasem szybciej a czasem wolniej - pełna dowolność 1, 2, 3 okrążenia z czego jedno ma 3 km. Wszystko w miłym towarzystwie, przy którym nie sposób się nudzić. Zainteresowane osoby zapraszamy 5 listopada 2016 roku o godz. 8.30. Miejsce: Ośrodek Wisła ul. Wczasowa 1, Zalesie Górne.

GÓRKI, PAGÓRKI, ZNOJE - WSPÓLNE BIEGANIE W ZALESIU GÓRNYM

Wydarzenie na facebook: https://www.facebook.com/events/341930856166654/

GÓRKI, PAGÓRKI, ZNOJE - WSPÓLNE BIEGANIE W ZALESIU GÓRNYM

Kamila Góreczny

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje6 listopada 2016, 16:00,

O czym marzą drzewa - Jesienne spotkania z teatrem dziecięcym w Tarczynie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

6 listopada 2016 roku o godz.16.00 zapraszamy na spektakl pn.: O czym marzą drzewa, w wykonaniu teatru z Krakowa. Spektakl będzie można obejrzeć w ramach Jesiennych spotkań z teatrem dziecięcym w Tarczynie. Miejsce: sala widowiskowo-koncertowa im. M. Fogga w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17. Bilety w cenie 6 zł do nabycia w sekretariacie GOK, pokój 101 (I piętro) lub bezpośrednio przed bajką. Zapraszamy.

O CZYM MARZĄ DRZEWA - JESIENNE SPOTKANIA Z TEATREM DZIECIĘCYM W TARCZYNIE

Przeczytaj też: Wakacyjna podróż z Kolejką Wąskotorową

O czym marzą drzewa - spektakl ekologiczny. "...podobno był tu kiedyś wielki zielony las i nas – drzew było dużo, a teraz zostal­iśmy tylko my...". Świat dawniej był piękniejszy. Czyste rzeki, dużo drzew i świeże powi­etrze. Niestety przez zanieczyszczenia, tony śmieci i ocieple­nie kli­matu przy­roda obu­miera. Stare drzewo, które przez lata swo­jego życia było świad­kiem nieod­powiedzial­nych i niszczy­ciel­s­kich dzi­ałań ludzi boi się, że nie ma już ratunku. Ale pojawia się ktoś jeszcze! Ala – wesoła pier­ws­zok­la­sistka. Razem z młodym drzewkiem – bukiem Jasiem wierzą, że los może się odwró­cić. Trzeba tylko się bardzo postarać i przekonać wszys­t­kich jak dużo ludzkość może stracić zanied­bu­jąc przy­rodę. Czy uda się naszym bohaterom ta trudna misja? Czy nauczą się razem z widzami jak postępować, by okolica, w której przyszło im żyć była przy­jazna, czysta i zachę­ca­jąca do spędza­nia czasu na świeżym powi­etrzu?

Wszys­tkiego dowiemy się oglą­da­jąc niezwykłe eko­log­iczne show dla dzieci zaty­tułowane, „O czym marzą drzewa”. Na szczęś­cie nasi bohaterowie mogą liczyć na drogich widzów i zapewne nieje­den raz poproszą dzieci o pomoc. Spek­takl ma formę wesołej, wspól­nej zabawy z dziecięcą pub­licznoś­cią. Są tutaj konkursy, piosenki, bar­wne kostiumy oraz… oczy­wiś­cie, mnóstwo śmiechu. Dzięki tej propozy­cji ważne tem­aty jak seg­re­gacja odpadów, zanieczyszcze­nie powi­etrza, niska emisja, czy też prob­lem niszczenia lasów zostaną w łatwy i przy­jemny sposób przekazane nawet najmłod­szym wid­zom. Sce­nar­iusz i reży­se­ria: Alek­san­dra Kowal­czyk Wys­tępują: Mał­gorzata Here­tyk, Jakub Zajda, Zbig­niew Franczyk. Czas trwa­nia: 60 minut.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie