Informacje12 marca 2018, 18:49,

Gmina Góra Kalwaria z ratingiem na poziomie AA- z perspektywą stabilną


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Agencja ratingowa INC Rating przyznała Gminie miejsko-wiejskiej Góra Kalwaria długoterminowy rating krajowy na poziomie AA- z perspektywą stabilną.

GMINA GÓRA KALWARIA Z RATINGIEM NA POZIOMIE AA- Z PERSPEKTYWĄ STABILNĄ

Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Góra Kalwaria, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, bardzo dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł silnie w latach 2012-2015. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ponad 90% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje ponad 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 60% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 66 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 7,3 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: zmniejszenie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 20%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 12%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 6,5% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych lub ponadplanowa realizacja wydatków majątkowych w latach 2018-2019.

Pierwszy analityk Krzysztof Grybionko
Drugi Analityk Jacek Skrzypczak
Przewodniczący komitetu ratingowego: dr Marcin Wiśniewski

INC Rating Sp. z o.o. jest polską agencją ratingową specjalizującą się w ocenie ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Misją INC Rating jest stała poprawa jakości rynków finansowych poprzez umożliwienie otrzymania ratingu nawet małym podmiotom. Więcej informacji: www.incrating.pl

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje25 marca 2018, 08:00,

Kiermasz Wielkanocny w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

25 marca 2018 roku w godz. 10:00 - 15:00 odbędzie się Kiermasz Wielkanocny w Piasecznie. Miejsce: Piaseczno, Plac Piłsudskiego (Rynek). Wstęp wolny. Informacje o kiermaszu, można uzyskać mailowo: zgloszenia@muzeumpiaseczno.pl lub telefonicznie: 517 128 309.

KIERMASZ WIELKANOCNY W PIASECZNIE

Kiermasz Wielkanocny w Piasecznie - program:
10:00-15:00 - kiermasz wielkanocny
12:00-14:00 - warsztaty plastyczne dla dzieci
12:30 - stół wielkanocny i życzenia świąteczne
13:00 - rozstrzygnięcie konkursów wielkanocnych

Kiermasz Wielkanocny to tradycyjne wydarzenie w Piasecznie odbywające się corocznie w Niedzielę Palmową. Na piaseczyńskim rynku rozstawione są stoiska handlowe z pisankami, palmami wielkanocnymi, rękodziełem, wyrobami z wikliny, wypiekami domowymi. Nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych. Atrakcją jest rozstawiony na rynku „stół wielkanocny” ze świątecznym poczęstunkiem dla mieszkańców.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie