Informacje11 czerwca 2014, 08:00,

Egzamin na kartę rowerową w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W okresie wiosenno-letnim rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji. Coraz częściej swoją obecność na drogach zaznaczają grupy rowerzystów. W zdecydowanej większości przypadków są to osoby młode. Aby podnieść świadomość i rozszerzyć wiedzę dzieci i młodzieży w zakresie przepisów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci z piaseczyńskiej drogówki organizują praktyczny egzamin na kartę rowerową.EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ W GÓRZE KALWARII

11 czerwca 2014 roku w godz. 8.00 – 16.00 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii, policjanci z piaseczyńskiej drogówki organizują po raz kolejny praktyczny egzamin na kartę rowerową dla dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu piaseczyńskiego. Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem egzaminu praktycznego na kartę rowerową do 6 czerwca mogą składać zgłoszenia w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie ul. Kościelna 3, w godz. 8.00 – 16.00, tel. 22 60-45-204. Zgłoszenia winny zawierać listę uczestników sporządzoną w 2 egzemplarzach oraz pismo z informacją o ocenach z zadań teoretycznych podpisane przez dyrekcję szkoły.

Egzamin składa się z dwóch części. Pierwszą część teoretyczną- test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych - organizują szkoły. Drugą część praktyczną - jazda rowerem po wyznaczonych trasach miasteczka ruchu drogowego, odzwierciedlającego skrzyżowania, przejścia dla pieszych itp. – organizują policjanci z piaseczyńskiej drogówki.

Głównym założeniem działań Policji w prowadzeniu egzaminów praktycznych na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada na dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowiązek bezpłatnego wydawania uczniom kart rowerowych. Wydawanie tych kart jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu „prawo jazdy”.

Według ww. ustawy kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, lub zaproszony w tym celu egzaminator.

Karta rowerowa upoważnia dzieci i młodzież od 10 do 18 lat do jazdy rowerem po drogach publicznych. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru ( światła, odblaski, sprawne hamulce) jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze. Od września 1998 r. sprawdzanie kwalifikacji uczniów (Art.109 ust.4 ustawy prawo o ruchu drogowym) odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu technika, w ciągu roku szkolnego.

Zgodnie z założeniami, wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych, zadań wytwórczych (połączonych z technicznymi), ćwiczeń w pracowni szkolnej oraz zajęć praktycznych (jazda rowerem ). Praktyczna nauka jazdy rowerem może być prowadzona w czasie zajęć z wychowania fizycznego, zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu.

Sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonywać mogą: nauczyciel wychowania komunikacyjnego, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator. Dotyczy to zwłaszcza znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu oraz umiejętności kierowania rowerem.

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe na drukach zakupionych przez szkołę podobnie jak świadectwa; wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Sposób wydania uczniom tych kart (bardziej lub mniej uroczysty, np. podczas rozdawania świadectw itp.) ustala szkoła.

Przypominamy:
- Rowerzysta, który ukończył 10 lat, ale nie ma jeszcze 18 lat, może kierować rowerem po drogach publicznych tylko wtedy, gdy ma uprawnienia do kierowania, czyli kartę rowerową lub motorowerową;
- Rowerzysta w wieku do 10 lat może poruszać się po drogach publicznych tylko pod opieką osoby dorosłej. Taki rowerzysta uważany jest w polskich przepisach za pieszego.

Przeczytaj też: W centrum Góry Kalwarii zostaną wybudowane kamienice. Jak będą wyglądać? [ZDJĘCIA]

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje10 czerwca 2014, 18:00,

DZIEŃ OTWARTY W GOK W TARCZYNIE


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie zaprasza na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 10 czerwca 2014 roku o godz. 18.00 w Sali widowiskowej GOK przy ul. J. Stępkowskiego 17. Wstęp wolny. W programie m.in. prezentacja sekcji GOK: pokaz tańców Jazz Dance i Hip-Hop, pokazy karate, koncert solistów Chóru Miasta Tarczyna. Ponadto: taniec brzucha, występ muzyczny ze Szkoły Muzycznej Maestro, spotkania z instruktorami. Zapraszamy!
 

DZIEŃ OTWARTY W GOK W TARCZYNIE

 

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie