Informacje27 października 2014, 19:38,

Dworzec i wokół dworca PKP w Piasecznie - co, jak i kiedy?


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Co dzieje się z zaplanowaną inwestycją PKP polegającą na przebudowie torów na trasie Warszawa Okęcie - Radom, i kiedy w związku z tym do Piaseczna dotrze SKM? O ile przedłuży się remont Dworca PKP w Piasecznie w związku z działaniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków? Dlaczego Gmina najpierw remontuje budynek dworca, zamiast - co wydaje się pilniejsze - zająć się organizacją parkingów i zagospodarowaniem terenów wokół niego? Czy i gdzie w okolicy dworca powstanie parking wielopoziomowy? Na te i inne pytania mieszkańców szczerze i bez wyborczego ściemniania odpowiada burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ZDZISŁAW LIS

Dworzec i wokół dworca PKP w Piasecznie - co, jak i kiedy?

MASOWA PRZESIADKA DO POCIĄGU
Podróżowanie koleją stało się piaseczyńską codziennością. Mając do wyboru z jednej strony zatłoczoną Puławską (i tu dobra wiadomość: w niedawno przyjętej uchwale Rady Ministrów znalazła się zapowiedź ogłoszenia w pierwszym kwartale przyszłego roku przetargu na budowę mającej odciążyć ulicę Puławską trasy S7, czyli Puławskiej bis), a z drugiej dostępność i szybkość przejazdu kolejowego w ramach wspólnego biletu (którego utrzymanie, mimo wciąż rosnących oczekiwań finansowych ZTM, było i jest dla Gminy priorytetem) coraz więcej naszych mieszkańców wybiera to drugie.

KONIECZNE INWESTYCJE
Wraz ze wzrostem znaczenia kolei jako środka komunikacji zmienia się też ranga i status dworca i stacji kolejowych. Z leżących na uboczu obiektów stają się strategicznymi centrami komunikacyjnymi. Za wzrostem znaczenia nie nadąża niestety ani stan techniczny budynków -zapuszczonych przez długie lata rządów PKP, ani sąsiadująca infrastruktura. Od dawna oczywiste jest, że dla poprawy komfortu mieszkańców podróżujących koleją docelowo konieczna jest:
- Modernizacja budynków dworca w Piasecznie i stacji PKP w Zalesiu Górnym
- Modernizacja terenów przyległych do dworca i ulicy Towarowej wraz z organizacją miejsc postojowych dla osób, które dojeżdżają do dworca samochodem i przesiadają się do pociągu
- Taka organizacja komunikacji autobusowej, by mieszkaniec każdej części gminy mógł do pociągu, bardziej lub mniej bezpośrednio, dotrzeć.
- Budowa nowej stacji Piaseczno Północ obsługującej gęsto zaludnione tereny osiedli Słowicza, Prestige, Kwiaty Polskie (zadanie dla PKP PLK).

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Dworzec i wokół dworca PKP w Piasecznie - co, jak i kiedy?

AUTOBUSY - WIĘCEJ LINII, WIĘCEJ TRAS
Najłatwiejszym zadaniem, bo zależnym jedynie od woli i możliwości budżetu Gminy, okazuje się poprawa i powiększanie oferty w zakresie komunikacji autobusowej. Na przestrzeni ostatnich 4 lat piaseczyńska sieć autobusowa została - kosztem ponad 2 milionów zł rocznie - wzbogacona o 6 nowych linii. Łącznie funkcjonuje ich już 14, a całkowity koszt ich utrzymania to 5,9 mln zł. Dzięki temu już większość mieszkańców może łatwiej dotrzeć do pociągu. Obok potrzeby skomunikowania miasta ze szpitalem do rozwiązania pozostaje wniosek zgłaszany przez mieszkańców osiedli Słowicza, Prestige i Kwiaty Polskie o umożliwienie także im dojazdu do dworca autobusem. Jednak warunkiem uruchomienia linii na tej trasie jest modernizacja i przebudowa ulic Żytniej i Towarowej, które w połączeniu z ulicami Dworcową i Jarząbka stworzą pętlę umożliwiającą płynne kursowanie autobusów. Należąca do Gminy ulica Żytnia jest już w fazie projektowej. Co do Towarowej, to nie mamy możliwości manewru do czasu udostępnienia gminie terenu przez PKP, co z kolei jest ściśle związane z osobną przygotowywaną przez PKP PLK inwestycją.

PRZEBUDOWA TRASY WARSZAWA OKĘCIE - RADOM
Istniejący układ torów na trasie Warszawa Okęcie -Radom jest archaiczny i przystosowany do ruchu z maksymalną prędkością 100km/h dla pociągów pasażerskich i 70km/h dla towarowych. Jednocześnie odcinek ten jest częścią ważnej dla regionu magistrali świętokrzyskiej łączącej aglomerację warszawską z Radomiem i Kielcami. PKP od lat planowało - w ramach ogólnopolskiej modernizacji sieci kolejowej - kompleksową przebudowę tego odcinka trasy celem zwiększenia jego przepustowości poprzez dostosowanie go do większych prędkości (odpowiednio 160 i 120 km/h). Inwestycja ma być realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dla nas to świetna wiadomość bo jednocześnie modernizacja ta umożliwi włączenie Piaseczna do systemu Szybkiej Kolei Miejskiej, czyli SKM.

Planowany zakres inwestycji PKP to: przebudowa układu torowego na odcinku Warszawa Okęcie- Radom, przebudowa sieci trakcyjnych, energetycznych, odwodnieniowych, telekomunikacyjnych, urządzeń sterowania ruchem, przejazdów i niektórych układów drogowych oraz rozbiórka starych i budowa nowych obiektów inżynieryjnych i budowlanych na trasie takich jak perony, wiadukty, kładki dla pieszych i perony (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych). Inwestycja PKP uzyskała już decyzję lokalizacyjną. Zakładany termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac to rok 2015, a termin zakończenia całości odcinka - 2019.

Dworzec i wokół dworca PKP w Piasecznie - co, jak i kiedy?

Ze zmian najbardziej dotyczących mieszkańców Piaseczna i okolic planowane są:
- przebudowa przejazdu drogowego na skrzyżowaniu torów z drogą 721 prowadzącą do Magdalenki;
- modernizacja przejazdu Jana Pawła II i Orężna;
- remont mostu kolejowego na Perełce;
- rozbiórka istniejącego peronu środkowego i budowa dwóch nowych peronów zewnętrznych z wiatami, połączonych nową kładką dla pieszych na stacji w Piasecznie;
- rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu w Alei Kalin;
- modernizacja przejazdu w Żabieńcu;
- przebudowa przejazdu, przejścia dla pieszych oraz peronów na stacji Zalesie;

Niestety nierealna jest obecnie budowa nowej stacji Piaseczno Północ. To zła wiadomość dla mieszkańców osiedli Słowicza, Prestige, Kwiaty Polskie, bo wspólnie o taką inwestycję występowaliśmy do PKP PLK. Kolej ma opóźnienie w modernizacji linii i musi zdążyć wydać w terminie środki z perspektywy 2007-2020, stąd niemożliwa są na tym etapie jakiekolwiek przedłużające procedurę zmiany w dokumentacji. Sprawa pozostaje natomiast absolutnie otwarta , jeżeli chodzi o środki z nowej perspektywy UE 2014-2020.

DZIAŁANIA GMINY ZALEŻNE OD INWESTYCJI PKP
Planowana Inwestycja PKP to dla Piaseczna błogosławieństwo i fantastyczna perspektywa uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej i usprawnienia dojazdu do Warszawy oraz modernizacji piaseczyńskich stacji kolejowych. Z drugiej jednak strony trwająca długoletnia procedura budowlana blokuje na razie wszelkie, tak niezbędne i oczekiwane inwestycje gminy w okolicy torów, dworca i stacji. Wynika to z faktu, że interesujące nas tereny znajdują się we władaniu PKP i - mimo że PKP nie planują bezpośrednio na nich inwestować - to jednak znajdują się w zamkniętej strefie kolejowej, która stanowi podstawę projektu modernizacji trasy. W związku z tym, do czasu uzyskania pozwolenia na budowę niemożliwa jest jakakolwiek zmiana dokumentacji stanowiącej podstawę działań PKP, a konkretnie wydzielenie ze "strefy kolejowej" działek i przekazanie ich gminie, aby ta mogła inwestować. Można dziś tylko żałować, że w czasie, kiedy było to jeszcze możliwe, nie podjęto prób w kierunku wydzielenia potrzebnych gminie gruntów.

TOWAROWA, PARKINGI, CHODNIK NA ORĘŻNEJ CZEKAJĄ NA ZIELONE ŚWIATŁO OD PKP
Gminny projekt modernizacji terenów wokół dworca jest gotowy i jego zakres obejmuje:
- modernizację terenu przed dworcem - poprzez przebudowę i zmniejszenie łuku ulicy Dworcowej, budowę wysepki pośrodku placu i nowej pętli autobusowej, budowę miejsc parkingowych oraz przejść dla pieszych;
- przebudowę ulicy Towarowej do Nadarzyńskiej wraz z organizacją miejsc parkingowych;
Po modernizacji uzyskamy w tej okolicy ok.200 miejsc parkingowych łącznie. Gmina wykonała już wszystkie niezbędne i możliwe do wykonania na tym etapie ruchy typu: zmiana statusu ulicy Towarowej z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, przygotowała projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wykonała projekt budowlany. Jesteśmy przygotowani i musimy teraz czekać na uzyskanie przez PKP pozwolenia na budowę, co odblokuje możliwość wydzielenia i pozyskania działek na których chcemy inwestować i uzyskanie przez gminę ponownych niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę. Realistycznie oceniając, będzie to możliwe najwcześniej pod koniec przyszłego roku.
Wtedy możliwe będą:
- budowa chodnika przy ulicy Orężnej, na odcinku do przejazdu (w porozumieniu z powiatem, bo droga jest powiatowa);
- przejęcie i modernizacja budynku stacji w Zalesiu Górnym;
Czekając na ruch po stronie PKP podjęliśmy działania doraźne, tzn.:
- urządzone zostały miejsca parkingowe przy stacji w Zalesiu Górnym (wzdłuż ul. Młodych Wilcząt oraz na terenie wydzierżawionym od Ośrodka Wisła) i tymczasowe miejsca przy dworcu w Piasecznie.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Anonimowy, 16 lipca 2019
A co z dojściem na peron dla osób niepełnosprawnych? Nikt o tym nie myśli. Planowana winda zapewne nie będzie nigdy działać tak jak na Służewiec
Informacje31 października 2014, 19:00,

KABANOS i Zacier zagrają w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

31 października 2014 roku o godz. 19.00 zapraszamy mieszkańców na koncert zespołu Kabanos i Zacier. Miejsce: Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. Bilety w cenie 20 zł do kupienia w kasach Centrum Kultury. Zapraszamy na koncert Kabanosa.

KABANOS i Zacier zagrają w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie