Informacje29 grudnia 2014, 16:00,

Debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Góra Kalwaria


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zapraszamy mieszkańców gminy Góra Kalwaria do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 29 grudnia o godz. 16.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Ks. Sajny 14 w Górze Kalwarii. Tematem spotkania będzie: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

Debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Góra Kalwaria

Rządowy program ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”. Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W związku z tym, 29 grudnia 2014 roku o godz. 16.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Ks. Sajny 14 w Górze Kalwarii odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz w miejscach zamieszkania.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=7&t=10804
Informacje30 grudnia 2014, 12:00,

IV Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Ustalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
- Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
- Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii i wniosków komisji, dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.;
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 292/25 położonej we wsi Łoś w gminie Prażmów;
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławki;
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Interpelacje i zapytania.
- Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Robert Dulewski

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie