Informacje17 października 2017, 18:24,

Co dalej w temacie konsultacji społecznych w Zalesiu Górnym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Trwają konsultacje społeczne w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalesia Górnego. Wiele już za nami… a jeszcze więcej przed nami.

CO DALEJ W TEMACIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZALESIU GÓRNYM

Zbieramy informacje dotyczące potrzeb, problemów i rekomendacji dotyczących przestrzeni publicznych, w szczególności:
– otoczenia stacji kolejowej,
– boiska i bazarku przy ulicy Pionierów,
– „Placu Duszczyka” przy szkole i kościele,
– rejonu ronda przy ul. Wiekowej Sosny w pobliżu przedszkola.

Tematyka konsultacji wynikła z badań „Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni Zalesia Górnego” przeprowadzonych w Zalesiu Górnym w 2016 roku pod kierunkiem dr Doroty Mantey (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego). Konsultacje są organizowane w ramach Projektu „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje społeczne mają stanowić uzupełnienie i pogłębienie ustawowego trybu procedury planistycznej, w ramach której dotychczas zgłaszaliście Państwo wnioski formalne. Zorganizowaliśmy pogłębione konsultacje, ponieważ zależy nam na jak najlepszym poznaniu Państwa opinii i uwzględnieniu ich przy sporządzaniu dokumentu planistycznego, a w efekcie na sprawieniu, że przestrzenie publiczne w Zalesiu Górnym będą bardziej przystępne i przyjazne mieszkańcom i innym ich użytkownikom.

Kolejnymi etapami procedury planistycznej będzie:
– sporządzenie projektu planu przez pracownię projektową;
– uzgadnianie i opiniowanie projektu planu (przez Piaseczyńską Gminna Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wydziały Urzędu Miasta i Gminy, a także instytucje zewnętrzne), w tym uzyskanie zgód leśnych;
– wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – na tym etapie będziemy po raz kolejny oczekiwali zaangażowania się mieszkańców i użytkowników przestrzeni w powstawanie planu miejscowego.

Dopiero po przeprowadzeniu całego toku procedury planistycznej plan miejscowy zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia. Aktualnie uchwalenie planu spodziewane jest pod koniec 2018 roku, przy czym powtórzenie etapów procedury (np. kolejne wyłożenia do publicznego wglądu) mogą wpłynąć na przedłużanie się czasu sporządzania planu miejscowego. Na samym początku konsultacji postanowiliśmy zaprosić do współpracy najmłodsze pokolenie. W czasie pierwszych dwóch tygodni września w placówkach oświatowych w Zalesiu Górnym odbyły się warsztaty dla dzieci. Spotkania poprowadziła Urszula Pielach- Gemzała – architekt i urbanista, od wielu lat zaangażowana w szeroko pojętą działalność artystyczną. Zaplanowane przez nas zajęcia dla Dzieci, przebiegały pod hasłem “Podróż wehikułem czasu- Zalesie Górne za 30 lat”. W końcu to właśnie Najmłodsi będą, prawdopodobnie bezpośrednimi użytkownikami przestrzeni publicznych wykreowanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, do którego sporządzenia przystąpiliśmy.

Zajęcia odbywały się w siedzibach partnerów strategicznych Konsultacji tj.:
– Szkole podstawowej „Eureka”,
– Przedszkolu „Hula-Hop”,
– Zespole Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym,
– Przedszkolu nr 7,
– Rodzinnym Przedszkolu „Zegar Słoneczny”,

Konsultacje rozpoczęliśmy oficjalnie 19 września 2017 r. spotkaniem informacyjnym, na którym mieli Państwo możliwość poznać organizatorów i koordynatorów całego przedsięwzięcia oraz gości specjalnych, których zaprosiliśmy do współpracy. W ramach spotkania Wszyscy zainteresowani mieli możliwość dowiedzieć się dlaczego Konsultacje są organizowane, jaki będą miały przebieg oraz dlaczego są tak ważne w procesie planistycznym. Został przedstawiony szczegółowy plan Konsultacji oraz korzyści płynące z udziału w projekcie. Podczas spotkania głos zabrali: Pani Anna Pakulińska-Atiia (p.o. Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury), Pan Łukasz Kamiński (Radny Rady Miejskiej w Piasecznie) będący jednocześnie moderatorem całego spotkania, nasz gość specjalny Pani dr Dorota Mantey (autorka raportu pt. “Zmiany w Zagospodarowaniu przestrzeni Zalesia Górnego”), Pan Grzegorz Malinowski (projektant sporządzający projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Zalesia Górnego) oraz dr Dorota Krug (architekt krajobrazu, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno). Do udziału w spotkaniu została zaproszona również Pani Sołtys oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w/i na rzecz Zalesia Górnego oraz wielu innych gości. Na spotkanie informacyjne przybyło wiele osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konsultacjach Społecznych – mieszkańców Zalesia Górnego oraz, co bardzo ważne, terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących. Podczas spotkania padło wiele ważnych słów, zostały wypowiedziane istotne kwestie dotyczące właśnie sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oczekiwań jakie mieszkańcy i nie tylko wiążą z powstaniem tego dokumentu. Na zadawane pytania odpowiadał koordynator konsultacji- Zbigniew Kaiser (architekt i urbanista, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno).

Kolejnym etapem konsultacji był spacer historyczny (23 września 2017 r), w trakcie którego po Zalesiu Górnym oprowadził nas Pan Grzegorz Nowik. Podczas spaceru dowiedzieliśmy się o ważnych wydarzeniach w historii Zalesia Górnego, poznaliśmy najważniejsze miejsca na planie Zalesia bezpośrednio związane z jego rozwojem oraz teorię, na której kanwie miejscowość powstawała. Zapoznaliśmy się z sylwetką Ebenezera Howarda uchodzącego za twórcę idei „miasta- ogrodu” wg. której przebiegała parcelacja ziem Zalesia Górnego. Otrzymaliśmy ogromną dawkę konstruktywnych i bardzo ważnych wniosków (płynących bezpośrednio od uczestników spaceru) do sporządzanego MPZP dla Zalesia Górnego.

W ramach następnego etapu Konsultacji Społecznych dotyczących sporządzenia planu miejscowego zorganizowaliśmy 2 spacery badawcze prowadzone przez dr Dorotę Krug (architekt krajobrazu, absolwentka SGGW w Warszawie, pracownik UMiG Piasecznio). Podczas pierwszej wycieczki, mogliśmy Wspólnie analizować Zalesie Górne pod kątem urbanistyczno- krajobrazowym. Poszukiwaliśmy pozytywnych elementów, definiujących charakter przestrzeni publicznych. W trakcie drugiego spaceru badawczego odwiedziliśmy teren tzw. “Zatorza” oraz pozostałych części Zalesia Górnego. W trakcie spacerów zbieraliśmy liczne wypowiedzi pisemne, staraliśmy się także notować myśli wypowiadane ustnie.

10 października 2017 r. odbył się warsztat „makieciarski” w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Sarenki. Było to bardzo owocne spotkanie, gdyż Mieszkańcy Zalesia Górnego doskonale sprawdzili się w roli projektantów; powstały bardzo interesujące koncepcje programujące dalszy rozwój miejscowości! Podczas gdy dorośli z zapałem tworzyli makietę centralnej części miejscowości i koncepcje układu dróg rowerowych, tymczasem, w sali obok odbywały się zajęcia dla dzieci przebiegające pod hasłem „Zaprojektuj rzeźbę dla przestrzeni publicznych w Zalesiu Górnym” prowadzone przez naszą ekspertkę od sztuki Panią Ulę Pielach- Gemzałę i Pana Macieja Zadrąga – artystę plastyka, nauczyciela w szkole w Zalesiu Górnym. Powstało bardzo dużo propozycji naszych najmłodszych, które mamy nadzieję doczekają się realizacji w przyszłości!!

Najbliższe spotkanie konsultacyjne 7.11.2017 r. o godz. 18.30 w szkole przy ulicy Sarenki 20, będzie pierwszą próbą podsumowania dotychczas zgłoszonych wniosków i rekomendacji. Zapraszamy zarówno stałych uczestników naszych spotkań, ale także szczególnie „stałych zalesian” i gości Zalesia Górnego, którzy jeszcze w konsultacjach nie wzięli udziału.

Ciągle zachęcamy do składania swoich uwag i wypowiadania swoich myśli na stworzonych do tego celu platformach on-line:
– profil FB: www.fb.com/konsultacje.zalesie.gorne
– adres mailowy konsultacji: konsultacje.zalesie.gorne@piaseczno.eu
– formularz ankietowy dostępny na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce: www.piaseczno.eu/ankiety/

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jaką siłę ma konstruktywna propozycja, podpowiedziane planistom i urzędnikom dobre rozwiązanie przestrzenne może wpłynąć na podejmowane przez gminę decyzje planistyczne. W stosunku do prywatnej nieruchomości najistotniejszym wnioskiem do planu jest głos właściciela działki. Gdy rozważamy sposób zagospodarowania przestrzeni publicznych, powinniśmy zebrać i przeanalizować głosy wszystkich użytkowników, dlatego bardzo ważne jest dla nas aktywne włączanie się mieszkańców Zalesia Górnego i osób, które korzystają z zalesiańskich przestrzenie publicznych. Niepowtarzalnej atmosfery odbytych spotkań konsultacyjnych, spacerów i wspólnego budowania makiety, na pewno nigdy nie zapomnimy.

Autorzy – organizatorzy Konsultacji Społecznych w Zalesiu Górnym: Dorota Krug i Zbigniew Kaiser

Zdjęcia ilustrujące dotychczasowy przebieg konsultacji dostępne są na: https://www.facebook.com/konsultacje.zalesie.gorne

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje21 października 2017, 09:00,

Kickboxing Decathlon Cup 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

21 października 2017 roku w godzinach 11:00 - 17:00 odbędzie się V Kickboxing Decatlon Cup. Zapraszamy do kibicowania i brania udziału w konkursach podczas zawodów. Miejsce: Decathlon Piaseczno Puławska 37, Piaseczno. Program na plakacie. Zapraszamy!

KICKBOXING DECATHLON CUP 2017

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie