Informacje4 stycznia 2013, 00:00,

Bezpłatny pokaz filmu UWOLNIć PORÓD


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Studio Bambini i Stowarzyszenie DOULA zapraszają na bezpłatny pokaz filmu Uwolnić poród, a po nim na rozmowę z doulami. Spotkanie odbędzie się 6 stycznia 2013 roku o godz. 16.00 w Studio Bambini, przy ul. Fabryczna 23 lok.1 w Piasecznie. Zapisy przez maila: info@studiobambini.pl Pokaz jest częścią szerszej akcji Freedom for Birth (zainicjowanej przez One World Birth), która ma być impulsem do podjęcia walki o przestrzeganie praw kobiet odnośnie miejsca i sposobu porodu. Po pokazie zapraszamy do rozmowy na temat praw kobiet i zachęcamy do wyrażenia swoich przemyśleń. Dyskusję poprowadzą: Izabela Frankowska (doula, fizjoterapeutka), Julita Molenda (doula, psycholog), Agnieszka Rudzińska – Jobda (doula, edukatorka seksualna).

Bezpłatny pokaz filmu UWOLNIć PORÓD

Uwolnić poród (Freedom for Birth) to 60-minutowy film, w którym występują czołowi eksperci dziedziny położnictwa oraz prawnicy z wielu krajów zajmujący się prawami człowieka. Wszyscy oni wzywają do przeprowadzenia radykalnej zmiany w systemach opieki okołoporodowej na całym świecie. Hermine Hayes-Klein, amerykańska prawniczka i organizatorka tegorocznej konferencji w Hadze pt. „Prawa człowieka w porodzie”, mówi: „Sposób, w jaki w wielu krajach na całym świecie podchodzi się do porodu jest wielce problematyczny. Miliony ciężarnych wpycha się do szpitali, kładzie na plecach i rozcina. Ich porody są poddawane niepotrzebnym farmaceutycznym i chirurgicznym interwencjom, które, jak same przyznają osoby sprawujące opiekę nad kobietami, są wykonywane z powodów finansowych lub dla wygody personelu. Kobiety na całym świecie zaczynają być świadome tego, że poród nie musi taki wyglądać, a nawet nie powinien. Brak szacunku i nadużycia są niepotrzebną ceną płaconą za poczucie bezpieczeństwa."


Autorzy filmu Uwolnić poród (Freedom for Birth) opowiadając dramatyczną historię węgierskiej położnej Agnes Gereb, brutalnie aresztowanej i pozbawionej wolności za przyjmowanie porodów domowych, chcą pokazać, jak dalece poród jako doświadczenie głęboko intymne i wyjątkowe w życiu kobiety i jej dziecka, został kobietom odebrany. Propaganda strachu, traktowanie ciała jako dysfunkcyjnej maszyny, a porodu jako niebezpiecznego procesu, który wymaga interwencji medycznej, uniemożliwia kobietom przeżywanie go w pozytywnej i pełnej skupienia atmosferze. Dlatego ważne jest, aby cofnąć się o krok i zwrócić kobietom „ich” poród.
autor/źródło: Redakcja
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje4 stycznia 2013, 00:00,

Piaseczno reforma systemu gospodarki odpadami


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Piaseczno przejmie dotychczasowe obowiązki właściciel nieruchomości, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Do tego dnia odbiór odpadów od mieszkańców odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Indywidualne umowy dotyczące odbierania odpadów komunalnych, zawierane przez wszystkich właścicieli nieruchomości z firmami wywozowymi, zostaną zastąpione przez wnoszoną do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji. Za odpady zbierane w sposób selektywny pobierana będzie niższa opłata.

PIASECZNO REFORMA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi zostaną określone następującymi uchwałami Rady Miejskiej:
- sposób segregacji odpadów (rodzaj i ilość pojemników),
- metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno,
- termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno,
- wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Podjęte uchwały, regulacje prawne dostępne są na stronie: piaseczno.eu

Reforma przyczyni się do poprawy stanu środowiska m.in. poprzez:
- wyeliminowanie przypadków powstawania tzw. “dzikich wysypisk”,
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i ponownego ich wykorzystywania,
- zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

Ponadto Gmina Piaseczno umożliwia oddanie następujących odpadów:
- Przeterminowanych leków - do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach. (wykaz aptek)
- Zużytych baterii - do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury lub szkół. (wykaz placówek)
- Odpadów zawierających azbest – do Gminy należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej lub dostępny w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. (informacje)
- Zużytych strzykawek i innych odpadów medycznych – odpady należy zbierać w specjalnych workach lub pojemnikach, a następnie zgłosić do Gminy pod nr tel. 70 – 17 – 664, odpady te zostaną odebrane przez specjalistyczną firmę. (odpady medyczne)
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie