Informacje16 stycznia 2018, 08:00,

Bezpłatny kurs komputerowy ECDL w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Trwa nabór na bezpłatny kurs komputerowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który odbywać się ma na terenie Piaseczna. Projekt "Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu - program podnoszenia kompetencji komputerowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach", skierowany jest do osób powyżej 25 r.ż., z max. średnim wykształceniem, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, którzy nie brali wcześniej udziału w podobnym kursie.

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY ECDL W PIASECZNIE

Program kursu:
- podstawy pracy z komputerem
- podstawy pracy w sieci
- przetwarzanie tekstów
- podstawy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi

Szkolenie odbywać się będzie w Biurze Projektu Fundacji Hominem przy ul. Puławskiej 45 m. 3 w Piasecznie. Informacje i zapisy pod nr tel. 694–888–345 Organizatorem kursu jest Centrum Edukacyjne Żelazna z Warszawy.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje8 stycznia 2018, 12:00,

41. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

41. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

41. SESJA RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
5) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 52/2, obr. 19 m. Piaseczno,
6) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola,
7) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości składającej się z działek o numerach ewid. 24/7 i 29/13 z obrębu 9-02 m. Góra Kalwaria,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
9) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
10) oświadczenia Radnych,
11) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
12) zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie