Informacje8 kwietnia 2013, 00:00,

Bezpłatne szkolenie Prognozowanie w Biznesie ITeraz Mazowsze II 13-14 kwietnia w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do udziału w projekcie BEZP£ATNYCH SZKOLEń pt. ITeraz Mazowsze II. Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Projekt jest skierowany do pracujących osób dorosłych, zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1.1. i będzie trwał do 31 października 2013 r.

Prognozowanie w Biznesie - bezpłatne szkolenie w Piasecznie

Liderem szkolenia Prognozowanie w Biznesie jest Akademia Leona Koźmińskiego, Zleceniodawcą jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Czas trwania kursu: 2 dni (sobota/niedziela). Termin szkolenia w 2013 roku: 13-14 kwietnia 2013 r. Piaseczno ul. Puławska. Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, które wyrażają chęć podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami, pojęciami oraz metodami stosowanymi przy Prognozowaniu w biznesie. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia w ramach projektu ITeraz Mazowsze II. Kontakt w celu rekrutacji: Piotr Skorek 782-101-311 i Kamil Sznyrowski 728-595-796.

Prognozowanie w Biznesie program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia, proces prognozowania.
2. Zasady analizy wielkości ekonomicznych, metody, wskaźniki, szeregi czasowe, wykresy.
3. Wstępne oszacowanie modelu.
4. Błędy prognoz.
5. Metody adaptacyjne w prognozowaniu
- wstęp: odchylenie standardowe, współczynnik zmienności,
- metody średnich ruchomych (prostych i ważonych),
- prosta metoda wygładzania wykładniczego,
- metoda Holta.
6. Metody analityczne w prognozowaniu
- wstęp: Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów, współczynnik determinacji,
- analiza trendu liniowego,
- analiza trendu nieliniowego.
7. Metody analizy sezonowości
- metoda Wintersa,
- metoda wskaźników,
- metoda trendów jednoimiennych okresów.
8. Metody uwzględniające wzajemne interakcje zmiennych wpływających na prognozowane wielkości.
autor/źródło: Piotr Skorek - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje7 kwietnia 2013, 00:00,

Wieczór latynoamerykański w Złotokłosie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno Filia w Złotokłosie zaprasza na wieczór z muzyką i kulturą latynoamerykańską, który poprowadzi podróżnik, kostarykanin - Pedro Gevara. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2013 roku o godzinie 17.00 w Filii Złotokłos, przy ul. 3-go maja 30 budynek OSP w Złotokłosie. Zapraszamy na Wieczór latynoamerykański.

WIECZÓR LATYNOAMERYKAńSKI W Z£OTOK£OSIE
autor/źródło: Redakcja serwisu mieszkańców gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie