Informacje16 listopada 2014, 17:15,

Bezpłatne szkolenia języka angielskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia języka angielskiego, organizowane w ramach projektu "Mazowiecka akademia języka angielskiego" przez Centrum Szkoleniowe Masterlang. Szkolenia prowadzone są w ramach projektu pt.: Mazowiecka akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-14-342/14 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Bezpłatne szkolenia języka angielskiego

Szkolenia prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomach:
• A1 oraz A2 (szkolenia dla początkujących
• B1 oraz B2 (szkolenia dla średniozaawansowanych)
• C1 oraz C2 (szkolenia dla zaawansowanych).

Szkolenia SKIEROWANE SĄ DO OSÓB spełniających następujące kryteria:
• wiek 18 - 64 lat lub powyżej 64 roku życia o ile zadeklarują gotowość podjęcia/kontynuowania zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie
• pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego
• zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach.

Okres realizacji projektu: 1 października 2014 r - 30 czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia (120 godzin dydaktycznych) odbywać się będą:
• średnio 2 x w tygodniu po 2 godziny lub z inną częstotliwością ustaloną z uczestnikami
• w dogodnych dla uczestników lokalizacjach - w pobliżu ich miejsca zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego.

Prowadzone będą przez doświadczonych lektorów metodą komunikacyjną, kładącą akcent na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.Uczestnicy będą mieć do dyspozycji podręczniki, zostaną im też zaprezentowane możliwości zastosowania komputera i Internetu jako wsparcia w procesie uczenia się języka i poznania kultury danego obszaru językowego. Grupy będą liczyć średnio 10 osób, nie więcej niż 12.

Szkolenia zakończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości języka:
• certyfikat TOEIC Bridge (poziom podstawowy)
• certyfikat TOEIC (poziom średniozaawansowany i zaawansowany).

Rekrutacja odbywa się poprzez:
• zapisy w Biurze Projektu
• drogą pocztową poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz testu kwalifikacyjnego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego bądź chcą rozpocząć od podstaw, wystarczy podpisać test) na adres:
Centrum Szkoleniowe Masterlang
ul. Torfowa 3/1
30 – 384 Kraków
• w czasie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, odbywających się w różnych powiatach województwa mazowieckiego.

PIERWSZEŃSTWO w procesie rekrutacji mają:
• kobiety - przyznany zostanie im 1 pkt
• osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - przyznane zostaną im 3 pkt
• osoby z wykształceniem zawodowym - przyznane zostaną im 2 pkt
• osoby z wykształceniem średnim - przyznany zostanie im 1 pkt
• osoby 50+ - przyznane zostaną im 2 pkt
• osoby zamieszkujące tereny wiejskie – przyznane zostaną im 3 pkt
• osoby zamieszkujące miasta do 50 tys. mieszkańców – przyznane zostaną im 2 pkt
• osoby zamieszkujące miasta do 200 tys. mieszkańców – przyznany zostanie im 1 pkt.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 881 302 230 lub adresem e-mail: biuro@angielskinamazowszu.eu

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje18 listopada 2014, 17:00,

Ucz się języków bezpłatnie - Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W ramach projektu Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa edukacyjnego. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o coraz bardziej popularnej metodzie nauki na odległość I z użyciem Internetu, o sposobach i możliwościach takiego nauczania. Podamy również konkretne przykłady takich kursów (w tym kursów nieodpłatnych). 26.11.2014 r. (środa) w godz. 16.00-19.00 Wszystkie spotkania są bezpłatne i odbywają się w biurze projektu „Broker edukacyjny – budujemy kapitał kariery” w Piasecznie, przy ul. Kniaziewicza 8, II piętro, pokój nr 5. Zgłoszenia przyjmujemy pod tel. 505-05-25-14 lub e-mail broker.edu@spoza.org.pl lub u brokerek edukacyjnych. Liczba miejsc ograniczona!1) „Czego Jaś się nie nauczył”… to Jan ma ciągle szansę. Praktycznie o uczeniu się przez całe życie – mini-targi edukacyjne. Spotkanie informacyjne, na którym przedstawimy możliwości ustawicznego i zawodowego kształcenia się osób dorosłych. Pokażemy jak poruszać się po systemie edukacji zawodowej z największymi korzyściami dla siebie, żeby niepotrzebnie nie tracić czasu i pieniędzy, a także żeby wydobyć z siebie potencjał. 18.11.2014 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00. Zgłoszenia na to wydarzenie przyjmujemy tylko do 16.11.2014 r.!

2) Ucz się języków bezpłatnie – mini-targi edukacyjne. Nauka języka obcego może być łatwa, przyjemna i niedroga. Zapraszamy na specjalne targi edukacyjne, na których przedstawimy możliwość nieodpłatnej nauki języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. 19.11.2014 r. (środa) w godz. 17.00-19.00

3) E-learning – ucz się przez internet! Cel spotkania:
- zdobycie wiedzy na temat wykorzystania sieci komputerowych oraz internetu do nauki
- zapoznanie się z rodzajami edukacji przez internet
- przedstawienie grupie zasad uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych
- przedstawienie przykładów kursów, szkoleń oraz studiów z użyciem metod e-learningu.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie