Informacje14 grudnia 2014, 13:51,

Bezpieczeństwo w powiecie - debaty społeczne w gminach


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Problemy dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, te i inne sprawy mogą zgłaszać mieszkańcy powiatu podczas konsultacji społecznych. Kolejna debata odbyła się w Konstancinie-Jeziornie z udziałem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Roberta Chmielewskiego, mieszkańców i władz samorządowych na czele z Burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Bezpieczeństwo w powiecie - debaty społeczne w gminach

Temu celowi służą debaty społeczne realizowane w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Debaty społeczne na terenie powiatu organizuje Komendant Powiatowy Policji i Starosta Piaseczyński wspólnie z komendantami komisariatów, kierowników posterunków Policji i władz samorządowych poszczególnych gmin. Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji między Policją, a mieszkańcami powiatu o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Przeczytaj też: Trzy bilboardy za Ebbing Missouri w Kinie Plenerowym w Konstancinie

Bezpieczeństwo w powiecie - debaty społeczne w gminach

Główna tematyka konsultacji dotyczy zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozboje, bójka lub pobicie, kradzież samochodu), zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wczoraj odbyła się druga już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa. W trakcie spotkania mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa.

Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym była najczęściej poruszana w toczącej się debacie. Mieszkańcy gminy oraz zaproszeni na spotkanie goście zgłaszali swoje liczne uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a szczególnie przekraczania dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. Podnoszono też problem zwiększenia liczby policyjnych patroli, lepszego kontaktu z dzielnicowymi. Na zakończenie debaty Burmistrz Konstancina-Jeziorny ocenił jako dobry stan bezpieczeństwa w gminie, podziękował również policjantom z miejscowego komisariatu za dobrą współpracę.

Bezpieczeństwo w powiecie - debaty społeczne w gminach

Odbywające się debaty społeczne mają na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Formuła przeprowadzonych debat jest otwarta i przewiduje możliwość składania wszelkich wniosków i uwag przez osoby, które nie mogły być na wczorajszym spotkaniu. Piaseczyńska Policja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=10&t=8519
Informacje15 grudnia 2014, 19:30,

Dystrybucja worków i harmonogramów w gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulega sposób dostarczania worków na odpady suche i szkło. Worki te będą rozdawane Państwu w dniu odbioru odpadów segregowanych na zasadzie wymiany za worki napełnione.

Pierwsze worki na wymianę otrzymacie Państwo przy ostatnim odbiorze odpadów segregowanych w grudniu. Jednocześnie informujemy, iż w okresie od marca do listopada Gmina będzie odbierać od Państwa odpady biodegradowalne w nielimitowanej ilość (w ramach wnoszonej opłaty) bezpośrednio sprzed posesji w pojemnikach, kontenerach lub w przeźroczystych lub półprzeźroczystych workach o pojemności nie większej niż 120l dowolnego koloru z wyjątkiem żółtego i zielonego. W przypadku wystawienia odpadów biodegradowanlych w nieprzeźroczystych workach, uprzejmie prosimy o ich opisanie, np: „odpady zielone”. Oznaczenie worków usprawni proces odbioru odpadów oraz zapobiegnie łączeniu z odpadami zmieszanymi.

Harmonogramy odbioru odpadów będą dostarczane Państwu przez Wykonawcę, jak również będą dostępne na stronie internetowej urzędu www.piaseczno.eu w zakładce „Czysta Gmina Piaseczno” oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 oraz w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie