Informacje18 lutego 2013, 00:00,

Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank obdaruje troje dzieci z woj. mazowieckiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


19 lutego 2013 roku o godz. 12.00 odbędzie się wręczenie prezentów podopiecznym Fundacji Dziecięca Fantazja. Podczas przyjęcia w Banku Spółdzielczym w Piasecznie dzieci poznają Bank z bliska i dostaną prezenty, o których skrycie marzyły. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS spełniają marzenia podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja. Wspólna akcja stawia na radość, przeżywanie szczęścia i dobro w życiu. Kiedy fantazja staje się rzeczywistością, znikają choroby, ból i smutek, chociaż cierpienie jest codziennością tych dzieci.

Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank obdaruje troje dzieci z woj. mazowieckiego

Bank Spółdzielczy w Piasecznie – PS Bank jest, na co dzień blisko ludzi. Jest bankiem-sąsiadem, który zrozumie, wysłucha, poświęci czas i odpowie na potrzeby klienta. „Bank pozytywnie wpisuje się w krajobraz lokalnej społeczności. Zgodnie z zasadami spółdzielczej demokracji jesteśmy razem odnosząc sukcesy oraz w trudnych chwilach. Pomoc marzycielom z najbliższej okolicy, to zaszczyt i potwierdzenie naszych wartości – Polak, jego rodzina i pomoc.”, mówi Pan Kazimierz Grabczuk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Naszymi podopiecznymi są w większości dzieci z ubogich rodzin, których rodzice nie mają finansowych możliwości na spełnienie pragnień chorującego, a często też umierającego dziecka - mówi Patrycja Wróbel, członek Zarządu Fundacji Dziecięca Fantazja - Banki mierzą swoje efekty współczynnikiem wypłacalności. Fundacja - liczbą uszczęśliwionych dzieci. Dzięki Bankom Spółdzielczym tylko w grudniu i styczniu było ich ponad 50.

19 lutego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie spełnią się marzenia trojga dzieci:
Dwunastoletni Klaudiusz od ponad 4 lat dzielnie walczy z guzem mózgu. Chłopiec przeszedł już bardzo wiele: operacja usunięcia zmian nowotworowych, zabiegi radio i chemioterapii. Największym marzeniem Klaudiusza jest laptop marki Hewlett Packard.
Osiemnastoletni Karol cierpi na łamliwość kości, chorobę genetyczną objawiającą się nadmierną kruchością kości. Chłopiec porusza się na wózku. Klaudiusz otrzyma wymarzony tablet.
Dziesięcioletni Jakub walczy ze złośliwym guzem mózgu. Chorobę zdiagnozowano na początku ubiegłego roku. Operacja usunięcia guza, silna chemio i radioterapia. Do dziś Kuba poddawany jest zabiegom chemioterapii. Największym marzeniem chłopca jest konsola Xbox Kinect z grami.

Rodziny, które zmagają się z ciężkimi chorobami dzieci mogą zgłaszać dziecięce marzenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej fundacji www.f-df.pl oraz listownie.
autor/źródło: Adrianna Wróbel - Fundacja Dziecięca Fantazja
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje18 lutego 2013, 00:00,

GMINA PIASECZNO INWESTUJE W OŚWIATę


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Piaseczno jest gminą, która inwestuje w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży ponad 43 proc. całego swojego budżetu, czyli łącznie ze świetlicami szkolnymi 134 mln zł. To przemyślane działania skierowane w przyszłość, która niewątpliwie zależeć będzie od tego jak przygotujemy do niej najmłodsze pokolenia.

GMINA PIASECZNO INWESTUJE W OŚWIATę

Młoda społeczność Na tle innych gmin podobnej wielkości, Piaseczno ma wyjątkowo młodą strukturę społeczną. W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców gminy podwoiła się, a gro nowych mieszkańców to młode małżeństwa wychowujące dzieci bądź planujące macierzyństwo. To powoduje, że działania lokalnego samorządu skoncentrowane są na zaspakajaniu potrzeb wychowawczych i edukacyjnych. Tego od gminy oczekują w pierwszej kolejności jej mieszkańcy.
- Dynamiczny rozwój gminy niesie za sobą wiele korzyści, ale równocześnie wiele wyzwań i problemów, z którymi w takiej skali nie mają do czynienia inne samorządy. Dlatego każdego roku planujemy oddawać do użytku nową placówkę oświatową – wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis. – W ciągu 3 najbliższych lat na inwestycje oświatowe przeznaczymy ponad 50 mln zł. Nasza praca to ciągła pogoń aby nadążyć za rozwojem miasta i całej gminy, niestety nie wszystkie uregulowania prawne sprzyjają samorządom, zwłaszcza te dotyczące jego finansowania – dodaje.

GMINA PIASECZNO INWESTUJE W OŚWIATę

Sztandarowe inwestycje W 2013 roku na inwestycje w oświacie przeznaczone jest 15 mln zł i jest to dopiero początek dużego frontu inwestycyjnego.
- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Świętojańskiej – w przyszłym roku zakończy się jej rozbudowa. Najstarsza szkoła w Piasecznie doczeka się w końcu hali sportowej z prawdziwego zdarzenia ale również dodatkowej powierzchni dydaktycznej. Koszt całej inwestycji łącznie z remontem starej części szkoły wynosi ok. 18 mln zł.
- Zespół Szkół w Józefosławiu – powstał raptem kilka lat temu, ale w związku z dynamicznym rozwojem obszaru Józefosławia i Julianowa potrzebna jest już jego rozbudowa. Rozpocznie się ona jeszcze w tym roku. Planowane przedsięwzięcie zakłada wybudowanie nowego skrzydła z salami dydaktycznymi i halę sportową o łącznej powierzchni 2,7 tys. Mkw. Jest to zatem powiększenie obecnego budynku o blisko 67 %. Planowane oddanie do użytku, inwestycji wartej 11,5 mln zł, jest na rok 2015.
- Szkoła w Zalesiu Górnym – także w 2015 roku powinny zostać udostępnione uczniom zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum w Zalesiu Górnym. W nowobudowany budynku mieścić będzie się szkoła podstawowa, a do zmodernizowanego i wyremontowanego budynku obecnej szkoły podstawowej przeniesie się siedziba gimnazjum. Prace ruszą w połowie tego roku, a przewidziany koszt inwestycji to 20 mln zł.
- Szkoła w Złotokłosie – niestety w trakcie rozbudowy szkoły o nową stołówkę i klasy dydaktyczne, zbankrutował generalny wykonawca, co wstrzymało na jakiś czas prace, jednak, ogłoszony wkrótce zostanie nowy przetarg i inwestycja warta ok. 1,8 mln zł oddana zostanie do użytku jeszcze w tym roku.
- Szkoła w Zalesiu Dolnym – trwają prace nad koncepcją modernizacji sali sportowej lub w drugim wariancie wybudowania nowej sali gimnastycznej.
- Nowa szkoła w centrum Piaseczna – to inwestycja, do której gmina przygotowuje się od dłuższego czasu. W tym roku kosztem kilku milionów złotych udaje się pozyskać grunty od kilku prywatnych właścicieli tak aby na zdegradowanym północno-zachodnim obszarze miasta wkrótce powstało centrum edukacyjno-multimedialnego, przy okazji rewitalizując tę część Piaseczna. Budowa nowoczesnej szkoły powinna rozpocząć się w przyszłym roku, a jej koszt w zależności od wyboru wariantu wahać może się w granicach 25-35 mln zł.

GMINA PIASECZNO INWESTUJE W OŚWIATę

Racjonalizacja wydatków bieżących Aż 134 mln zł wyda w 2013 roku gmina Piaseczno na zadania oświatowe. Aby jak najwięcej z tej sumy przeznaczyć na inwestycje należy starannie przyglądać się każdej wydawanej złotówce. – Udaje nam się kontrolować poziom wydatków bieżących w oświacie, który w poprzednich latach rósł gwałtownie – mówi burmistrz Zdzisław Lis. – Musimy pamiętać, że nasze ambitne plany, kolejne oddawane do użytku i planowane obiekty oświatowe, to w przyszłości dodatkowe koszty bieżące. Aby nie zablokować naszego rozwoju, zapewnić dzieciom dogodne warunki do nauki musimy decydować co jest w danym momencie najważniejsze. Ograniczając wydatki bieżące wygospodarowujemy środki potrzebne na inwestycje – dodaje burmistrz.
Stąd m.in. działania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół aby obniżać koszty funkcjonowania publicznych przedszkoli, tam gdzie jest to możliwe. Pochodnym efektem uzyskanych oszczędności jest zmniejszenie dotacji dla prywatnych przedszkoli, które wciąż otrzymują 75 proc. kosztów jakie gmina ponosi na każde dziecko we własnych placówkach. – Nie jest prawdą, że zmniejszenie dotacji musi wiązać się z podwyżkami dla rodziców, to wyłącznie polityka poszczególnych przedszkoli. Nasza gmina wciąż płaci stawkę wyższą niż choćby Warszawa, a z drugiej strony rodzice płacą czesne, często dwukrotnie wyższe niż w innych miastach – tłumaczy burmistrz.

Dialog społeczny - Jesteśmy dla mieszkańców, nasza praca ma przynieść efekt w postaci lepszego komfortu życia w naszej gminie, jednak aby osiągnąć strategiczne cele, czasem w pewnych dziedzinach trzeba znaleźć kompromis. Nasz budżet nie jest z gumy, jest pochodną możliwości finansowych naszych mieszkańców, którzy płacą tu podatki. Chcemy ich pieniądze wydawać w sposób jak najbardziej racjonalny – mówi Zdzisław Lis. - Liczymy się ze zdaniem mieszkańców i otwarci jesteśmy na dialog społeczny, zwłaszcza jeśli chodzi sprawy młodzieży. Dlatego powołaliśmy Radę Oświatową, która jest ciałem społecznym złożonym z przedstawicieli szkół i rodziców, którzy doradzać mają w sprawach oświatowych. Cenne jest dla nas również zdanie samych uczniów, dlatego przy Radzie Miejskiej utworzyliśmy Radę Młodzieżową, która opiniować ma nasze projekty i wychodzić z własnymi inicjatywami. Z kolei lokalna społeczność ma i będzie miała okazję wypowiadać się w sprawie projektowanych inwestycji. Takie spotkania, na których prezentujemy postęp prac nad koncepcjami organizujemy m.in. w szkołach. W marcu mają odbyć się w hali GOSiRu I Piaseczyńskie Targi Edukacyjne, które również będą doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną na naszym terenie, zarówno ta publiczną jak i prywatną.
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie