Informacje31 maja 2014, 10:08,

Bajkowa Niedziela z okazji Dnia Dziecka w Janczewicach


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Gminny Ośrodek w Lesznowoli serdecznie zaprasza do wspólnej, wspaniałej, teatralnej zabawy z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się w niedzielę, dn. 1 czerwca 2014 roku o godz. 16.00 w świetlicy GOK Lesznowola w Janczewicach przy ul. Jedności 99a. W programie: przedstawienie teatralne dla dzieci pt. "Podróż z zaczarowaną walizką" w wykonaniu Zespołu Aktorskiego p. Anny Kolanowskiej. Po przedstawieniu: zabawy, konkursy z nagrodami, słodkości i malowanie buziek. Gorąco zachęcamy dzieci do przybycia w bajkowych przebraniach! Wstęp wolny. Zapraszamy na Bajkową Niedzielę z okazji Dnia Dziecka.
 

BAJKOWA NIEDZIELA Z OKAZJI DNIA DZIECKA W JANCZEWICACH
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje29 maja 2014, 20:06,

Więcej miejsc w żłobkach w gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Od 1 września 2014 roku gmina Piaseczno zapewni opiekę żłobkową aż 78 maluchom w wieku 1-3 lata, a w 2015 roku 79 dzieciom. Władze Piaseczna zdecydowały o zamknięciu miejskiego żłobka, przeznaczając wszystkie środki na wykup miejsc w prywatnych placówkach. W tym celu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka dla mieszkańców.

– Utrzymywanie publicznej placówki do której uczęszczało 25 dzieci, było skrajnie nieekonomiczne, dzięki konkursowi za tę samą kwotę udało nam się wykupić miejsca dla 78 dzieci w prywatnych żłobkach – mówi burmistrz Zdzisław Lis. Stan żłobka wymagał gruntownego remontu, a położenie w strefie nalotów lotniska Chopina utrudniało jego rozbudowę. Władze Piaseczna zdecydowały więc o poszukaniu alternatywy i wykupieniu miejsc w żłobkach niepublicznych. - Rodzice będą płacić identyczne czesne jak do tej pory w miejskim żłobku, różnice pokryje gmina. Dodatkowym ułatwieniem dla rodziców będzie też możliwość wyboru jednej z 4 najbardziej dogodnych lokalizacji – podkreśla burmistrz.

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem 20 miejsc dostępnych jest w żłobku „Maluszek” zlokalizowanym przy ul. 17 stycznia 9, a po 15 miejsc w żłobkach „Zuch” na ul. Julianowskiej 66B i „Brzdąc” przy ul. Jarząbka 20 lok. 3. Poza miastem w konkursie wygrał żłobek „U Żwirka” w Baszkówce z 28 miejscami wolnymi w roku 2014 i 29 miejscami wolnymi w roku 2015. Gmina Piaseczno będzie współfinansować koszt opieki żłobkowej każdego dziecka do 10 godzin dziennie. Do końca tego roku gmina poniesie koszt w wysokości 215 tys. zł, natomiast w 2015 r. 645 tys. zł – bez wliczania wakacji.

- W konkursie ofert mogły wziąć udział podmioty prowadzące żłobki zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz posiadające wpis do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Oferty konkursowe analizowała specjalna komisja powołana do tego celu, odbyły się też wizytacje wszystkich placówek – informuje wiceburmistrz Piaseczna Honorata Kalicińska. Jako konsultantów merytorycznych do prac komisji zaproszono Gabrielę Mariańską oraz Weronikę Borecką z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.

Nabór dzieci prowadzić będą wszystkie cztery wybrane przez komisję żłobki, według jednakowych zasad określonych przez gminę. Karty zgłoszenia dostępne będą od 1 do 20 czerwca zarówno w żłobkach jak i w kancelarii urzędu miasta, z tym że składać je należy w żłobkach. Karty zgłoszeń podlegać będą ocenie punktowej a kwalifikację kart przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna. Dzieci, które tej pory uczęszczały do Żłobka Miejskiego, automatycznie znajdą miejsce w wybranym przez rodziców żłobku, jeśli oczywiście złożą oni deklarację kontynuacji pobytu dziecka z żłobku.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku ponoszona przez rodzica wynosić będzie 400 zł miesięcznie, dodatkowo pobierana będzie przez placówkę opłata za wyżywienie. Nadzór nad jakością świadczonych usług sprawuje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Szczegółowych wyjaśnień na powyższy temat udziela Referat Spraw Społecznych, tel. 22 70 17 626, rss@piaseczno.eu. Informacje i dokumenty dot. żłobków opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno na stronie www.bip.piaseczno.eu

Informacja prasowa: Biuro Promocji i Informacji gminy Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie