Informacje16 listopada 2014, 08:00,

Apel Starosty Powiatu Piaseczyńskiego o udział w wyborach samorządowych 2014


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego, 16 listopada 2014 roku w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe! Stanowią one bardzo ważne wydarzenie w lokalnym życiu publicznym. Wszyscy mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego i należących do niego Gmin mają obywatelskie prawo oceny swoich lokalnych przedstawicieli samorządowych. Mają możliwość wyboru tych, których uznają za najlepszych, najbardziej godnych zaufania, najlepiej przygotowanych do trudnej służby w samorządzie.

Apel Starosty Powiatu Piaseczyńskiego o udział w wyborach samorządowych 2014

Lokalne władze samorządowe wybierane są co 4 lata w celu zapewnienia mieszkańcom możliwie najwyższych standardów życia, pracy i odpoczynku. Do państwa - do społeczności lokalnych - należy wybór lokalnych liderów, sprawnych i skutecznych radnych, ludzi otwartych na problemy codzienności.

Dlatego właśnie - z pełną odpowiedzialnością i świadomością powagi czekających nas wyborów - zwracam się do Państwa z uprzejmym apelem i obywatelską prośbą o aktywny udziału w głosowaniu!

W każdym okręgu wyborczym, w każdej Gminie Powiatu Piaseczyńskiego weźmy czynny udział w wyborze radnych do Rad Gmin, do Rady Powiatu Piaseczyńskiego, w wyborach Wójtów i Burmistrzów. Pełniąc obowiązki Starosty Powiatu Piaseczyńskiego, apeluję do wszystkich Państwa o to, abyśmy spotkali się przy urnach wyborczych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Apel Starosty Powiatu Piaseczyńskiego o udział w wyborach samorządowych 2014

Pamiętajmy, WYBORY to głos każdego z nas!
WYBORY to nasze prawo i nasz obywatelski obowiązek!

Z wyrazami szacunku
Jan Adam Dąbek

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Anonimowy, 16 lipca 2019
Głosujcie na nowych kandydatów, jeśli marzycie o nowej jakości w polityce - zwłąszcza w tej nam mieszkańcom najbliższej w gminie,w starostwie. MONIKA OLEJNIK - kandydatka na radną do powiatu okręg n5 Lesznowola, LISTA NR 21 WspólneRazem
Informacje29 października 2014, 19:22,

Centrum Edukacyjno Multimedialne czyli co słychać w sprawie nowej szkoły dla Piaseczna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Budowa nowej szkoły dla Piaseczna to jeden z priorytetów gminy. W tej kadencji zadziało się w tej sprawie dużo. Jednak etap przygotowawczy to najmniej wdzięczna, bo niewidoczna dla mieszkańców gołym okiem faza przedsięwzięcia. Co zostało już zrobione, a co przed nami, wyjaśnia burmistrz Zdzisław Lis. Rejon osiedli pomiędzy Słowiczą, Jarząbka i Tukanów to, obok Józefosławia jedna z najbardziej "problemowych" części gminy - gęsta, wysoka zabudowa, wciąż rosnąca ilość mieszkańców, przy jednoczesnym braku zarezerwowanych terenów pod drogi publiczne, parkingi, zieleń i rekreację, a przede wszystkim pod usługi oświaty. Do tego pękająca w szwach i pracująca na dwie zmiany szkoła nr 5 - do której uczęszcza ponad 1400 dzieci, i która od dawna nie jest w stanie sprostać potrzebom tego rejonu. Problemów nie rozwiązała ani rozbudowa SP nr 1, ani przeniesienie z SP nr 5 najmłodszych roczników do pomieszczeń użyczonych przez Gimnazjum nr 1.

Centrum Edukacyjno Multimedialne czyli co słychać w sprawie nowej szkoły dla Piaseczna

WYBÓR LOKALIZACJI
Aby móc wbić pierwszą łopatę w ziemię, trzeba było przejść najpierw przez cały etap przygotowawczy i podjąć szereg niezbędnych działań formalno-prawnych. Pierwszą decyzją, jaką podjęliśmy był wybór miejsca na inwestycję. Gmina nie dysponowała własnymi działkami, a tereny pod oświatę nie zostały w tym rejonie miasta zarezerwowane. Wybór z konieczności ograniczał się więc do terenów prywatnych, które trzeba było wykupić. Spośród kilku lokalizacji wybraliśmy teren pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Dworcową i Nadarzyńską a torami PKP. Zgodnie z planem zagospodarowania teren ten przeznaczony był pod produkcję, składy i usługi dlatego konieczna była zmiana zapisów. Procedura planistyczna utrudniona była przez:
a) niemożliwe do osiągnięcia uzgodnienia z PKP - konieczne okazało się wyłączenie z obszaru opracowania terenu objętego planowaną inwestycją kolejową.
b) ciężkie warunki narzucone przez WZMiUW, który jako właściciel Kanału Piaseczyńskiego, uzależnił uzgodnienie planu od przebudowy kanału (kończy się właśnie budowy mostów na Kniaziewicza i Wojska Polskiego.

WYKUPY GRUNTÓW
Jednocześnie gmina przystąpiła do negocjacji z właścicielami gruntów celem ich wykupu. Rozmowy utrudniał fakt, że potrzebny gminie teren składał się z wielu działek należących do różnych podmiotów i osób, które na dodatek nie zawsze miały uregulowane sprawy własnościowe. Jednocześnie nie można było rozpocząć projektowania nowej szkoły bez wiedzy jakim terenem dysponujemy. Ostatecznie, kosztem 7,44 mln zł wykupione zostało kilkanaście .działek o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m2 (patrz mapka). Nadal możliwe jest powiększenie pozyskanego terenu poprzez wykup kolejnych wolnych działek położonych wzdłuż Kanału Piaseczyńskiego, jednak to czym już dysponujemy pozwoliło na rozpoczęcie prac projektowych. Ewentualnie pozyskane w przyszłości kolejne grunty mogą posłużyć do urządzania dodatkowej zieleni lub powiększenie przyszkolnych terenów sportu i rekreacji.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

Centrum Edukacyjno Multimedialne czyli co słychać w sprawie nowej szkoły dla Piaseczna

NIE TYLKO SZKOŁA
Pierwotny plan zakładał budowę szkoły podstawowej i gimnazjum jednak sporządzona analiza demograficzna, wykazała, że potrzebna jest budowa jedynie podstawówki obliczonej na 32 sale dydaktyczne dla ok. 875 dzieci i przedszkola na ok.125 dzieci. Jednocześnie, ponosząc spore nakłady i dysponując już terenem chcieliśmy, aby nowy, kosztowny obiekt, spełniał nie tylko funkcje oświatowe. Korzystając z okazji postanowiliśmy zaprojektować wielofunkcyjny nowoczesny budynek, który stanie się centrum edukacyjno-kulturalno-rekreacyjnym dla tej części miasta.

PROJEKTOWANIE TRWA, BUDOWA W PRZYSZŁYM ROKU
Wraz ze zmieniającym się i rozszerzającym programem funkcjonalno - użytkowym przyszłego obiektu, i w związku z licznymi uwagami poszczególnych komisji rady miejskiej przystąpiono do ogłoszenia dialogu technicznego, poprzedzającego przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Celem dialogu było pozyskanie przez Gminę informacji i zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi, mogącymi służyć jak najlepszej realizacji naszych potrzeb. Ostatecznie, przy udziale wszystkich przyszłych użytkowników obiektu (ZEAS, GOSiR, Biblioteka) sprecyzowano wszystkie oczekiwania i wypracowano zalecenia, które stanowiły podstawę do zlecenia opracowania koncepcji obejmującej swoim zakresem zarówno budynek szkoły jak i jego otoczenie oraz zagospodarowanie terenu targowiska. Koncepcja sporządzona przez firme DEDECO, stanowi podstawę do projektu budowlano - wykonawczego, wykonywanego w tej chwili przez wyłonioną w przetargu firmę LOCUM z Kalisza. Zgodnie z umową firma ma zadanie w terminie do marca 2015 wykonać projekt i uzyskać pozwolenie na budowę. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i przystąpienie do budowy. Jeśli wszystko ułoży się zgodnie z planem, oddanie szkoły do użytkowania może nastąpić pod koniec 2016 roku. Całkowity koszt budowy obiektu będzie znany dopiero po opracowaniu szczegółowej dokumentacji technicznej budynku i zagospodarowania terenu. Szacuje się jednak, że wyniesie on ok. 30 mln zł.

TRZY FUNKCJE OBIEKTU
Według założeń nowy kompleks edukacyjny będzie podzielony na trzy części funkcjonalne. Pierwsza, to nowoczesna szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym i salą gimnastyczną, zlokalizowana w centralnym i wschodnim skrzydle budynku. Kolejną południowo-zachodnią część stanowić będzie hala sportowo-widowiskowa służąca do organizacji imprez, wraz z zapleczem oraz antresolą przeznaczoną pod widownię. Trzecia, to nowoczesne centrum multimedialne z przestrzenią komercyjną, zlokalizowane w północno-zachodnim skrzydle budynku.

Centrum Edukacyjno Multimedialne czyli co słychać w sprawie nowej szkoły dla Piaseczna

SZKOŁA I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Część szkolna budynku rozlokowana została na trzech kondygnacjach. Na parterze ulokowano oddział przedszkolny ze świetlicą, pełniącą również funkcje Sali dydaktycznej i szatnią. Przedszkole wyposażone będzie w cztery sale dydaktyczne, każda dla maksymalnie 25 dzieci. Do sal bezpośrednio będą przylegać łazienki. Pomieszczenia przedszkolne zaprojektowano w taki sposób, aby bezpośrednio z sal dydaktycznych można było łatwo i bezpiecznie przejść na zewnętrzny plac zabaw. W części szkolnej na parterze znajdą się szatnie, część kuchenna ze stołówką, pomieszczenia administracyjne, oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na pierwszym piętrze zaprojektowano czternaście sal lekcyjnych przeznaczonych dla uczniów klas I–III, pracownię komputerową, pokój nauczycielski, gabinety specjalistów szkolnych (stomatologa, reedukatora oraz psychologa i pedagoga). Na tym poziomie ulokowano również bibliotekę szkolną wraz z czytelnią oraz wielofunkcyjne pomieszczenie świetlicy. Na drugim piętrze znajdzie się kolejne czternaście sal dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów klas IV–VI oraz dwa laboratoria językowe i pracownie informatyczne. Komunikację między kondygnacjami zapewnią m.in. przestronna klatka schodowa oraz winda. Na wszystkich piętrach znajdą się również, osobne dla chłopców i dziewcząt, łazienki oraz specjalnie wydzielone łazienki dla osób niepełnosprawnych.

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA
W zachodniej części budynku zaprojektowano wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową o wymiarach 24 x 44 metry. Znajdą się tam boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Obok boisk usytuowane będą trybuny, które łącznie będą mogły pomieścić 300 osób. Pole główne hali zostanie wyposażone w system podziału na trzy sektory umożliwiające prowadzenie zajęć wychowania fizycznego jednocześnie trzem grupom uczniów. Wokół głównego pomieszczenia hali rozlokowano trzy szatnie z natryskami, szatnie dla sędziów, gabinet lekarski oraz pokój dla nauczycieli WF-u.

CENTRUM MULTIMEDIALNE
Na poziomie parteru przewidziano tzw. powierzchnię komercyjną z przeznaczeniem pod drobne punkty handlowo-usługowe oraz kawiarnię. Obok kawiarni ulokowano przestronną salę konferencyjną oraz salę wystawowo-widowiskową przeznaczoną na różnego rodzaju wernisaże i wystawy czasowe. Na piętrach centrum multimedialnego przewidziano m.in.: sale tematyczne (multi kid, multi sztuka, multi muzyka, sala nauk ścisłych), bibliotekę z wypożyczalnią, czytelnię, pomieszczenia obsługi i naprawy książek, łazienki oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe pracowników centrum. W całym budynku zaplanowano siedem klatek schodowych i trzy windy osobowe zapewniające osobom niepełnosprawnym wygodny dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku. Na części budynku zaplanowano tzw. zielony dach.

ELEWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Elementem wzbogacającym prostą i czystą bryłę budynku będzie elewacja w formie okładziny drewnianej zamontowanej na dwóch pierwszych kondygnacjach. Na najwyższej kondygnacji przewiduje się zamontowanie paneli z ogniwami fotowoltaicznymi, które pozwolą pozyskać dodatkowa energię na potrzeby funkcjonowania budynku. Na zewnątrz od strony ul. Jana Pawła II zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla rowerów. W strefie rekreacyjno-sportowej powstanie wielofunkcyjny zespół boisk sportowych z widownią jednorzędową i piłkochwytami, trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do skoku w dal. Znajdzie się również miejsce na nowoczesny plac zabaw.

REWITALIZACJA ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA
Projektowany budynek usytuowany będzie równolegle do ulicy Jana Pawła II i zwrócony elewacją frontową w kierunku północnym. Parkingi i główne kierunki dojść do budynku zlokalizowano w częściach północnych działki, przylegających do ulicy Jana Pawła II. Dziś obszar ten nie należy do reprezentacyjnych części miasta, za to po zrealizowaniu tej inwestycji, modernizacji pobliskiego targowiska oraz przebudowie uli. Żytniej zyska nowe, przyjazne oblicze.

KOMUNIKACJA WOKÓŁ SZKOŁY
Równolegle do projektowania szkoły trwa projektowanie ulicy Żytniej. Ma ona za zadanie skomunikować tereny osiedli Słowicza ze szkołą i dalej z ulicami Nadarzyńską, Towarową i dworcem PKP. Wzdłuż ulicy na wysokości szkoły powstaną miejsca parkingowe, a sama ulica oddzieli teren szkoły od terenu targowiska, którego modernizacja będzie kolejnym zadaniem gminy. Wyżej wspomniana modernizacja i przebicie ulicy Żytniej w stronę dworca pozwoli wreszcie także na uruchomienie oczekiwanej przez mieszkańców komunikacji autobusowej pomiędzy osiedlami a dworcem PKP.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie