Informacje13 września 2017, 06:00,

Akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PIASECZNIE

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przypomina właścicielom nieruchomości do wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z póź. zm.) tj. do przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkich informacji nt. podłączenia do sieci kanalizacyjnej PWiK Piaseczno udziela:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Dział Inwestycji
ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25
e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl
www.pwikpiaseczno.pl

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje10 września 2017, 11:30,

Gminne Święto Plonów Brześce 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

10 września 2017 roku odbędzie się Gminne Święto Plonów. Miejsce: Wilanowska 57, Brześce. Muzyka będzie płynąć ze sceny przez dobrych kilka godzin. Głównie ludowa i disco polo.

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW BRZEŚCE 2017

Dożynki rozpoczną się o 13.30 od polowej mszy świętej. Otwarcie uroczystości – o godz. 15. Kwadrans później ogłoszone zostaną wyniki konkursu na produkt lokalny, a także ruszą konkursy oraz występy lokalnych grup muzycznych. Na scenie pojawią się: Cendrowianki, Wólkowianki, URZECZEni, Kalwarki, Vox Symfonia, chór Coniew i Air Band. Na 18.00 zaplanowano koncert muzyki biesiadnej, po którym zagrają zespoły discopolowe. Najpierw, o 19.00, wystąpi grupa Na Plus, a o 20.30 usłyszymy gwiazdę imprezy – Impuls. Na koniec odbędzie się dyskoteka – jej początek o 22.00. Zapraszamy na Gminne Święto Plonów Dożynki w Brześcach.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie