Informacje13 września 2017, 06:00,

Akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczyna akcję zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

AKCJA ZADYMIANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PIASECZNIE

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może spowodować zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przypomina właścicielom nieruchomości do wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z póź. zm.) tj. do przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkich informacji nt. podłączenia do sieci kanalizacyjnej PWiK Piaseczno udziela:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
Dział Inwestycji
ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
tel. 22 701 54 03, 22 701 54 25
e-mail: kontakt@pwikpiaseczno.pl
www.pwikpiaseczno.pl

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje4 września 2017, 08:00,

Wnioski o dofinansowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Jesteś osobą bezrobotną i chciałbyś założyć własną działalność gospodarczą? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Od 4 września 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie przyjmuje wnioski o dotacje. Urząd przyjmuje również wnioski od pracodawców - o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Poniżej harmonogram i lista dotacji oraz form pomocy, o które można wnioskować.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIA PRZY ZAKŁADANIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Od 04.09.2017r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu PO WER pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat i będzie trwał do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3039,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-w-rama.html
  • W dniach 04-08.09.2017r. będą przyjmowane wnioski od pracodawców w ramach formy wsparcia: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (ze środków z Funduszu Pracy: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3022,Uzupelniajacy-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-st.html oraz ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu RPO WM pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3023,Uzupelniajacy-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-st.html )
  • Od 04.09.2017r. w pokoju nr 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno) rozpoczynają się zapisy na warsztaty ABC Przedsiębiorczości, które odbędą się 15.09.2017r. (na warsztaty mogą zapisać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie). Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3031,Warsztaty-ABC-przedsiebiorczosci.html
  • W dniach 13-15.09.2017r. (do godz. 15.00) będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) ze środków rezerwy. Szczegółowe informacje: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3040,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-p.html
  • W dniach 25.09-06.10.2017r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy z rezerwy. Nabór skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych lub/i zamieszkujących obszary wiejskie (konieczne jest posiadanie meldunku stałego lub czasowego na terenach wiejskich powiatu piaseczyńskiego). Szczegółowe informacje: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3036,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-z-Fund.html
  • We wrześniu nadal przyjmowane są wnioski od pracodawców w ramach naboru uzupełniającego na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życiahttp://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3003,Nabor-uzupelniajacy-wnioskow-o-refundacje-czesci-kosztow-poniesionych-na-wynagro.html oraz wnioski o przyznanie jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2786,Nabory-wnioskow-od-1-lutego-2017r.html
  • Osoby bezrobotne mogą nadal skorzystać ze szkoleń indywidualnych z następujących naborów:

 - w ramach projektu PO WER pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat. Szczegółowe informacje: http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2770,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-PO-WER.html

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

- ze środków z Funduszu Pracy http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2788,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

 Osoby bezrobotne mogą również wnioskować o:

- bon stażowy http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2824,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-stazowego-dla-osob-bezrobotnych.html (osoby do 30 roku życia)

- bon na zasiedlenie http://puppiaseczno.com/pia/dla-bezrobotnych-i-pos/finansowe-formy-wsparc/bon-na-zasiedlenie/1495,Bon-na-zasiedlenie.html (osoby do 30 roku życia)

- bon szkoleniowy http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2803,Nabor-wnioskow-na-realizacje-bonow-szkoleniowych.html (osoby do 30 roku życia)

- przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2801,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki.html

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi nabory ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, na następujące formy wsparcia:

  • Staż http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2928,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-i-o-skierowanie-na-szkolenie-ze-srodkow-PF.html
  • Szkolenia http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2928,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-i-o-skierowanie-na-szkolenie-ze-srodkow-PF.html
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie