Informacje8 czerwca 2014, 15:00,

AKCJA RYNEK GODZINA 15.00 PIASECZNO


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na akcję Rynek Godz. 15.00, która odbędzie się 8 czerwca 2014 roku o godz. 15.00. Podczas niedzielnej akcji, odbędzie się koncert Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu Kłosowianki. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców na akcję Rynek Godz. 15.00
 

AKCJA RYNEK GODZINA 15.00 PIASECZNO


Akcja Rynek Godzina 15.00 program:
Godz. 15.00 – "Kopciuszki" spektakl Przedszkola ŚWIAT BAJEK
Godz. 15.15 – zespół Kłosowianki
Godz. 16.00 – Piaseczyńska Orkiestra Dęta
Godz. 17.00 – "Śpiąca Królewna" spektakl Szkoły Marzeń
 

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje11 czerwca 2014, 08:00,

Egzamin na kartę rowerową w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W okresie wiosenno-letnim rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji. Coraz częściej swoją obecność na drogach zaznaczają grupy rowerzystów. W zdecydowanej większości przypadków są to osoby młode. Aby podnieść świadomość i rozszerzyć wiedzę dzieci i młodzieży w zakresie przepisów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci z piaseczyńskiej drogówki organizują praktyczny egzamin na kartę rowerową.EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ W GÓRZE KALWARII

11 czerwca 2014 roku w godz. 8.00 – 16.00 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii, policjanci z piaseczyńskiej drogówki organizują po raz kolejny praktyczny egzamin na kartę rowerową dla dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu piaseczyńskiego. Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem egzaminu praktycznego na kartę rowerową do 6 czerwca mogą składać zgłoszenia w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie ul. Kościelna 3, w godz. 8.00 – 16.00, tel. 22 60-45-204. Zgłoszenia winny zawierać listę uczestników sporządzoną w 2 egzemplarzach oraz pismo z informacją o ocenach z zadań teoretycznych podpisane przez dyrekcję szkoły.

Egzamin składa się z dwóch części. Pierwszą część teoretyczną- test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych - organizują szkoły. Drugą część praktyczną - jazda rowerem po wyznaczonych trasach miasteczka ruchu drogowego, odzwierciedlającego skrzyżowania, przejścia dla pieszych itp. – organizują policjanci z piaseczyńskiej drogówki.

Głównym założeniem działań Policji w prowadzeniu egzaminów praktycznych na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada na dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowiązek bezpłatnego wydawania uczniom kart rowerowych. Wydawanie tych kart jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu „prawo jazdy”.

Według ww. ustawy kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, lub zaproszony w tym celu egzaminator.

Karta rowerowa upoważnia dzieci i młodzież od 10 do 18 lat do jazdy rowerem po drogach publicznych. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru ( światła, odblaski, sprawne hamulce) jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze. Od września 1998 r. sprawdzanie kwalifikacji uczniów (Art.109 ust.4 ustawy prawo o ruchu drogowym) odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu technika, w ciągu roku szkolnego.

Zgodnie z założeniami, wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych, zadań wytwórczych (połączonych z technicznymi), ćwiczeń w pracowni szkolnej oraz zajęć praktycznych (jazda rowerem ). Praktyczna nauka jazdy rowerem może być prowadzona w czasie zajęć z wychowania fizycznego, zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu.

Sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową dokonywać mogą: nauczyciel wychowania komunikacyjnego, policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator. Dotyczy to zwłaszcza znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu oraz umiejętności kierowania rowerem.

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe na drukach zakupionych przez szkołę podobnie jak świadectwa; wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Sposób wydania uczniom tych kart (bardziej lub mniej uroczysty, np. podczas rozdawania świadectw itp.) ustala szkoła.

Przypominamy:
- Rowerzysta, który ukończył 10 lat, ale nie ma jeszcze 18 lat, może kierować rowerem po drogach publicznych tylko wtedy, gdy ma uprawnienia do kierowania, czyli kartę rowerową lub motorowerową;
- Rowerzysta w wieku do 10 lat może poruszać się po drogach publicznych tylko pod opieką osoby dorosłej. Taki rowerzysta uważany jest w polskich przepisach za pieszego.

Przeczytaj też: W centrum Góry Kalwarii zostaną wybudowane kamienice. Jak będą wyglądać? [ZDJĘCIA]

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie