Informacje22 czerwca 2017, 07:30,

33. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


tyle="box-sizing: border-box; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Lato, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Rozpoczęcie sesji nastąpi w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

33. SESJA RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Program sesji zawiera następujące sprawy:

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 • - otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
 • - przyjęcie porządku obrad,
 • - przyjęcie projektu protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • - przyjęcie projektu protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2016 rok, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 7/15 i nr 6, obr. 27 m. Piaseczno położonych przy ul. Chyliczkowskiej, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola,
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu będącego we władaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części działki nr 88/14, położonej w Józefosławiu, 
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, wraz z uzasadnieniem, oraz zawarcia porozumienia z gminą Piaseczno dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piaseczyńskiego,
 • - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii, 
 • - złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu, 
 • - złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXI a XXXIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego, 
 • - interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
 • - oświadczenia Radnych,
 • - wystąpienia osób niebędących Radnymi,
 • - zamknięcie sesji.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje21 czerwca 2017, 16:00,

Muzyczne Orlęta - koncert uczestników Edukacji Muzycznej CK


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

21 czerwca 2017 roku o godz. 18:00 serdecznie zapraszamy na finałowy koncert w wykonaniu uczestników Edukacji Muzycznej CK pt. Muzyczne Orlęta. Miejsce: Dom Kultury ul. Kościuszki 49, Piaseczno. Wstęp wolny. Zapraszamy na koncert do Piaseczna!

MUZYCZNE ORLĘTA - KONCERT UCZESTNIKÓW EDUKACJI MUZYCZNEJ CK

Jest to II Edycja tego koncertu, którego ideą jest nie tylko przywitanie Lata i zaprezentowanie ciekawego repertuatu J ale przede wszystkim uhonorowanie pięknymi statuetkami Tych, którym MUZYKA w sercu i duszy Gra... Tych, dla których MUZYKA jest ważnym i naturalnym elementem codziennego życia…

Nagrodzonych statuetkami jest jedynie 20 osób spośród prawie 400 uczestników zajęć muzycznych w tym sezonie - Jest to więc wyróżnienie „elitarne” J. Nagrodzonych typują ich nauczyciele a ich wybór musi być nie tylko przemyślany ale i uargumentowany J. Naszym podopiecznym życzymy wielkich sukcesów i „wysokich lotów” a Państwu miłych muzycznych wrażeń i słonecznego Lata.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie