Informacje22 grudnia 2014, 09:30,

3. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w dniu 22.12.2014 r. (poniedziałek) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 3 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

3. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z I i II sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Piasecznie, oraz I sesji nadzwyczajnej.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 12.000,- zł na zakup centrali telefonicznej na wniosek GOSIR).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do PCU Piaseczno na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 44.000,- zł z przeznaczeniem na zwrot wkładu Komisji Europejskiej w ramach projektu LITES na wniosek Ref. ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych na wniosek Wydz. GO).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 2.633,- zł na wniosek Wydz. EDG).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 1.093.000,- zł z wykupów gruntów na kary i odszkodowania, na wniosek Wydz. GGG).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 30.000,- zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej ogólnej oraz na wniosek GOSIR zmniejszenia wydatków na zakup energii o kwotę 150.000,- zł).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodu budżetu Gminy).
9.9 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
9.10 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r z póź. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 37/2, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.12 W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na rok 2015.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek ozn. nr nr ewid. 185 i 186, położonych przy ul. Targowej w Złotokłosie.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 21, obręb 44, położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ¼, obręb 37, położonej przy ul. Dworcowej w Piasecznie, pod pawilon handlowy.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ¼, obręb 37, położonej przy ul. Dworcowej w Piasecznie, pod biletomaty.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ¼, obręb 37, położonej przy ul. Dworcowej w Piasecznie, pod pawilon handlowo-gastronomiczny.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 18/70, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 35 położonej w Żabieńcu IRS, ul. Przelotowa.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej jako działka nr ewid. 768/32, obręb Gołków.
9.21 W sprawie uchylenia uchwały nr 576/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.06.2012r.
9.22 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki nr ew. 22/9, 22/14 oraz 22/24, obr. 2 miasta Piaseczno.
9.23 W sprawie zmiany uchwały Nr 1605/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.11.2014r.
9.24 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ew. 18 w obr. 14 m. Piaseczno.
9.25 W sprawie zamiany nieruchomości gminnej oznaczonej nr 65/7 i 65/8 w obr. 13 na nieruchomości nr 8/10, 9/5 i 9/15 w obr. 13 i nr 18 w obr. 14.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Spółka z o.o.
9.27 W sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji tablic reklamowych, nośników reklamowych itp. na nieruchomościach gminnych
9 . Wolne wnioski. 10 . Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redkacja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=45
Informacje28 grudnia 2014, 17:00,

Na ten Nowy Rok - salon literacko-muzyczny w Zalesiu Górnym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

28 grudnia 2014 roku o godzinie 17:00, serdecznie zapraszamy wszystkich zalesian i gości, starszych i młodszych, do Domu Państwa Wisłockich (ul. Pionierów 11/13 w Zalesiu Górnym) do salonu literacko-muzycznego "Na ten Nowy Rok...". W programie spotkania znajdą się teksty znanych poetów polskich i światowych oraz baśń Christiana Andersena. Wieczór uświetni występ Stanisława i Barbary Szczycińskich. To nowy projekt Klubu Kultury w Zalesiu Górnym, Fundacji Odrodzenie i Fundacji Bonum et Sapientia, spotkań artystyczno-towarzyskich w zabytkowym salonie Pani Zofii Wisłockiej.

Na ten Nowy Rok - salon literacko-muzyczny w Zalesiu Górnym

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=10793

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie