Informacje21 października 2015, 09:30,

13. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w dniu 21.10.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 13. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 148.700,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 100.000,00 zł na wniosek MGOPS).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 78.200,00 zł na wniosek ZEAS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 82.000,00 zł na doposażenie gabinetów stomatologicznych).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 37.673,00 zł).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia dochodów o kwotę 45.000,00 zł z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany nazwy zadań inwestycyjnych).
9.9 W sprawie zmiany Uchwały Nr 239/XI/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r.
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 156.112,00 zł).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków na 2016 rok w wysokości 100.000,00 zł).
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków na 2016 rok w wysokości 375.086,00 zł).
9.13 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.14 W sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.15 W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora d.s. medycznych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1.
9.16 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44.
9.17 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki.
9.18 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie, przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr nr ewid. 41/6, 41/8, 41/10, obręb 12, położonych w Piasecznie, przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działka drogowa o nr ew. 26/3 położona w obr 8 miasta Piaseczno.
9.22 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew. 308 i 252, położonej w Chylicach.
9.23 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących działki o nr ew. 25/7, 25/10, 25/13, 27/4 oraz 27/7 położonych w obrębie wsi Julianów – w związku ze zmianą planu miejscowego.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60
Informacje11 października 2015, 19:34,

Jaki charakter Górek Szymona?


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zapraszamy do udziału w sondzie na temat propozycji wykorzystywania Górek Szymona w Zalesiu Dolnym. Czekamy na państwa komentarze na profilu Rewitalizacja Piaseczna na fb. Jak widzicie Państwo ten teren? Czy jesteście za organizacją imprez sportowych czy kulturalnych na tym obszarze? A może powinno być to miejsce służące wyłącznie do relaksu? Czekamy na wasze komentarze na profilu https://www.facebook.com/RewitalizacjaPiaseczna

Jaki charakter Górek Szymona?

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Anonimowy, 16 lipca 2019
Imprezy sportowe już bywają, ja bym był za dosponsorowaniem energii w sezonie dla jakiegoś foodtrucka. Dodatkowo z tejbezsensownie lejącej się wody wykrzesałbym trochę energii elektrycznej do oświetlenia parku, poprzez budowę jakiejś fajnej i prostej elektrowni wodnej.
Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=5&t=5665&start=120

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie